Home

Sammensatte ioner navne

Navn og etymologi. Månen har intet andet formelt navn, selv om den en gang imellem betegnes som Luna (latin for måne) for at adskille den fra typebetegnelsen måne.Månen betegnes desuden som Jordens drabant En stor samling af gratis noter til pensum i Kemi B STX. Eksamensnoterne kommer ind på alle punkter i pensum, og gør dig klar til eksamen

Månen - Wikipedia, den frie encyklopæd

afkalkning Hvad er afkalkning? Et afkalkningsmiddel anvendes til at forhindre eller fjerne kalkaflejringer og dermed kalksten. Afkalkningsmidler indeholder typisk syrer, og kan typisk anvendes til at fjerne kalkaflejringer fra f.eks. vandhaner, kedler, kaffemaskiner, toiletter og vandrør Neuropsykologiske opslag og temaer til Gads psykologileksikon (redigeret af Jens Bjerg; udkommet på Gads Forlag 2004). Sat op her med tilladelse fra Gads Forlag.. Sammensatte ioner. Ved dannelse af ionnavne benyttes i nogle tilfælde sammentrækning af grundstofnavnet: nitrogen, phosphor, oxygen og sulfur og en passende endelse, fx nitrat, phosphat og sulfit.. Endelsen -at bruges mest ved sammensatte ioner med en del oxygenatomer. Endelsen -it bruges ved sammensatte ioner med få oxygenatomer

Gratis noter til pensum i Kemi B STX - Skoleanalyser

De vigtigste sammensatte ioner - deres formler og navne Learn with flashcards, games, and more — for free. Search. Create. Log in Sign up. Log in Sign up. 7 terms. Regitze. Sammensatte ioner - dansk. De vigtigste sammensatte ioner - deres formler og navne. STUDY Navne på ioner. 2+-2-Sammensatte ioner. 3-3-Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger Navne på simple og sammensatte ioner (Normal version) Start flashcards. Front of flashcard Back of flashcard. Start studying Udvalgte ioner (35 ioner, både simple og sammensatte). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Mange kemiske forbindelser har flere navne. De kan have et eller flere handelsnavne, fx saltsyre, men de har altid kun ét kemisk navn. Fx hedder saltsyre på kemisk hydrogenchlorid og skrives HCl. På den måde kan man sikre, at kemikere kan forstå hinanden på tværs af landegrænser og sprog

DNA - bionyt.d

 1. Sammensatte ioners navne. Navne på ionforbindelser. Tabel med navne for udvalgte ionforbindelser. Krystalvand. Se blåsten afgive krystalvand. Sammensatte ioner med endelsene -at, -it og -id. Forstavelserne hypo- og di-Forstavelserne thio- og hydrogen
 2. Liste over diverse ioner. Listen bliver opdateret i takt med at jeg finder ud af hvilke jeg har glemt
 3. Andre sammensatte ioner som optræder i Formler på medium sværhedsgrad: SO 3 2- NO 2- Du kan oversætte mellem formler og navne for en række ionforbindelser, og du kan bruge de to træningsprogrammer Formler og CPkemi. Comments
 4. Sammensatte ioner Ud over simple ioner som kun består af et enkelt atom, findes der ioner som består af flere forskellige atomer. Sådanne ioner kaldes sammen-satte ioner. En sammensat ion består af to til flere ikke-metaller som har en samlet ladning. Nogle eksempler er vist i figur 36. Mange sammensatte ioner der indeholder oxygen, har.
 5. Stofklasser - 0:22 Ædelgasreglen 2:01 Dannelse af ioner - 4:44 Dannelse af ionforbindelser - 7:18 Navngivning af ioner og ionforbindelser - 9:38 Sammensatte ioner - 11:52
 6. Den sammensatte ammonium-ion er en ion med en ladning på 1+. Carbonat-ionen har en ladning på 2-. I dette tilfælde er der også brug for en ekstra positiv ion. Der skal 2 ammonium-ioner til at danne en ionforbindelse med en carbonat-ion

Ioner og salte Ioner En ion er et atom der har optaget eller afgivet en eller flere elektroner En ion har dermed enten overskud eller underskud af negativt ladede elektroner i forhold til positivt ladede protoner i kernen Dermed er ioner elektrisk ladede partikler Ioner vil Nogle vigtige ioners formler og navne . Positive ioner (kationer) Negative Ioner (anioner) H 1+ Hydrogen ion. F 1-Fluorid ion. Na 1+ Natrium ionen. Cl 1-Chlorid ion. Ca 2+ Calciumionen. Br 1-Bromid ion. Mg 2+ Magnesiun ion. I 1-Iodid ion. Ba 2+ Barium ion. ClO 1-Hypochlorit ion For sammensatte ioner er sammenhængen mere kompleks - start med at lære disse udenad ! Hvor intet navn er givet for positive ioner nævnes først grundstoffets navn efterfulgt af -ion , (Li + er en lithium-ion, Ag + er en sølv-ion og Mg 2+ er en magnesium-ion) Hejsa :D Hvordan er det lige at det fungerer med navngivning af sammensatte ioner og salte? Jeg har godt nok svært ved at forstå det, når ionerne pludselig ikke er simple (står alene).. Håber at noge

gade.psy.ku.d

Denne regel giver oxygenid, nitrogenid og en række andre navne, der er lidt besværlige at udtale og at skrive. De er derfor forkortet: Navngivningen af sammensatte ioner er ikke særlig systematisk. Der findes nogle regler, men stort set er man nødt til at lære navnene udenad. De vigtiste er med i tabellerne - dem kan du starte med 9) Se også visse ioner her i tabellen, jf. fodnote 2. 20) De anførte formler og navne udsiger intet om elektroniske tilstande; sådanne må, om ønsket, specificeres ved tilføjelse af yderligere symboler til formlen eller komponenter til navnet, fx singletdioxygen, tripletdioxygen, tripletmethylen Identificer navne og formler for disse ionforbindelser, der indeholder sammensatte ioner Der er intet nyt stof på denne side. Men du kan her få overblik over sammenhængende fagstof vha. tekster og videoer fra iBogens forskellige temakapitler Den eneste sammensatte positive ion er ammonium, NH Den negative ion har altid et særligt navn. Ved ioner bestående af et atom er det ganske simpelt atomets navn efterfulgt af -id: chlorid = oxid Sammensatte ioner har mere komplicerede navne: N02 N03 = sulfit = sulfat = hydrogensulfat = nitrit = nitrat = carbonat H2P0 OH - CIO 4 = phospha

BASERog deres styrke Formel Navn Stærke O2-OH- OxidionHydroxidion Huskeremsen Ship-OHøj - Skipper Skræk er stærk som enOkse kan bruges til at huske, at OH- og oxidionen er de stærke baser. Så må de øvrige baser på listen være ikke-stærke. Middel-stærke CO32-PO43- CarbonationPhosphation/ fosfation Se bilagene Lær at huske ioners navne - del 1 I kemiske stoffer, som bl.a. syrer, baser og salte omdannes atomerne til ioner, når de reagere med hinanden. Grundstofferne afgiver eller modtager elektroner fra hinanden efter oktet-reglen (eller dublet-reglen).Ved hjælp af det periodiske system kan hovedgrupperne fortælle os, hvor mange elektroner et grundstof forsøger at afgive eller modtage

Ioner der består af flere atomer (fx OH-og NH 4 +) kaldes sammensatte ioner eller fleratomioner. Når ioner opløses i vand, kan de lede elektrisk strøm. Dette er grunden til at der kan gå strøm gennem saltvand, men ikke gennem demineraliseret vand Kemi fag på C Niveau - Ioner og salte. Navngivning af ioner og salte, Kemiske forbindelser og molekyler, Ionbindinger og ionforbindelser (salte), Navngivning af. Q2.1 - Simple og sammensatte ioners formler. I denne quiz arbejder vi med: Simple ioner der opfylder ædelgasreglen Simple ioner der ikke opfylder ædelgasreglen Simple ioners navne Sammensatte ionerns formler og navne Du vil få brug for følgende plancher: Periodiske system. Du kan læse om emnerne i Basiskemi C s. 31-38 Disse ioner kaldes sammensatte ioner. Fx består NO 3- af fire atomer - et nitrogen-atom og tre oxygen-atomer. Den negative ladning på -1 angiver, at der er en elektron mere, end der er protoner. NO 3- kaldes en nitrat-ion. Navnene på de sammensatte ioner er man desværre nødt til at lære udenad Kemi fag på C Niveau - Ioner og salte. Navngivning af ioner og salte, Kemiske forbindelser og molekyler, Ionbindinger og ionforbindelser (salte), Navngivning af.

2.3 Ioner og ionforbindelsers navne Isis Kemi C (iBog

2.3 Ioner og ionforbindelsers navne Isis Kemi C (Læreplan 2017

 1. Liste over ioner WebKem
 2. Ioner 1 - Navngivning - Kemi C for 2016e - Google Site
 3. Kemi C-niveau 5 - Ionforbindelser - YouTub
 4. F1.8 Mineraler og sammensatte ioner Naturvidenskab avu (iBog
 5. Ioner og salte by Gabriel Bjerre on Prez
 6. Fysikogkemi.dk Iontabe

IONER du skal kunne - intra

Ioner - Andreas og Katrine fysik/kemi - Google Site

 1. Kemiske bindinger - nakgym
 2. 34. Ioners navne Isis Kemi C (iBog) - isisc.systime.d
 3. Tabel 17. Navne på udvalgte ioner og radikaler - PD

Quia - Sammensatte ionforbindelse

populær: