Home

Kokonaishedelmällisyysluku euroopassa

Syntyneiden määrä - Väestöliitt

 1. pysytellyt verraten korkealla tasolla muuhun Eurooppaan verrattuna, mutta vuonna 2016 Suomen kokonaishedelmällisyysluku alitti EU28-maiden keskiarvon, joka oli 1.6 vuonna 2016 (Eurostat). Kuviossa 1 on kuvattu syntyneiden määrä sekä kokonaishedelmällisyysluku
 2. Kokonaishedelmällisyysluku - eli naisille elinaikanaan syntyvien lasten keskimäärä - on pysynyt näissä maissa 1,7 lapsen yläpuolella. Korkein kokonaishedelmällisyys on Irlannissa, jossa hedelmällisyys oli pitkään väestön uusiutumistason, 2,1, yläpuolella. Ranskan jälkeen.
 3. Viime vuoden kokonaishedelmällisyysluku vie Suomen vielä lähemmäksi Etelä-Euroopan maita, joissa syntyvyys on ollut pitkään vähäistä: Muualla Pohjolassa syntyvyys on pysynyt lähempänä tasoa, jolla Suomikin oli pitkään. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten kokonaishedelmällisyysluku oli 1,86
 4. Vuonna 2010 kokonaishedelmällisyysluku oli pienin Uudellamaalla 1,70 lasta naista kohden ja suurin Pohjois-Pohjanmaalla 2,40 lasta naista kohden. Suurimman ja pienimmän luvun ero oli 0,70. Vuonna 2017 pienin kokonaishedelmällisyysluku oli edelleen Uudellamaalla, 1,38 lasta naista kohden, mutta suurin Keski-Pohjanmaalla, 1,96 lasta naista kohden
 5. Kokonaishedelmällisyysluku oli 1,41, eli vuoden 2018 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,41 lasta. Syntyvyys on ollut laskussa kahdeksana vuonna peräkkäin, ja syntyvien lasten määrä naista kohti oli vuonna 2018 kaikkien aikojen matalin. Äidit Euroopassa. Äidiksi.
 6. Euroopassa hedelmällisyys sen sijaan oli 1950-luvulla huomattavasti alhaisempi kuin muissa maanosissa, mutta kuitenkin väestön uusiutumistason yläpuolella. (Kuvio 2.) Kuvio 2. Kokonaishedelmällisyysluku 1) maanosittain 1950-2005. Pohjois-Amerikan ja Euroopan hedelmällisyys ei ole enää pitkiin aikoihin turvannut väestön lisääntymistä
 7. Julkaistu: 11.3.2002. Naisille syntyy keskimäärin 2,7 lasta - Suomessa 1,7. VIRALLISESTI kokonaishedelmällisyysluku, englanniksi total fertility rate, on laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka tuhat naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan

Pitkän ajan arvioissa vuodeksi 2150 arviot vaihtelevat 3,2 miljardista (alhainen arvio) 24,8 miljardiin (korkea arvio). Mikäli kokonaishedelmällisyysluku jää vuoden 1995 tasolle, väestömäärä olisi jo 256 miljardia. Teollisuusmaissa väestönkasvu on kuitenkin hidastunut aina 1960-luvun lopulta lähtien Saksan kokonaishedelmällisyysluku vuonna 2016 oli 1,59. Luku oli vuosikymmeniä alle 1,50 lasta, mutta nousi 2010-luvulla Euroopan keskitasolle. Liittotasavallan tilastokeskus arvioi väkiluvun laskevan 68 ja 73 miljoonan henkilön välille vuoteen 2060 mennessä

Tilastokeskus - Tieto&trendit - Eurooppa eläköityy eri tahtii

Väestöennuste 2015-2065. Julkaistu: 30.10.2015. Nuorten osuus väestöstä uhkaa yhä pienentyä. Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 alle 15-vuotiaita henkilöitä 882 000 a) Kokonaishedelmällisyysluku Euroopassa Mitä tarkoitetaan kokonaishedelmällisyysluvulla? Missä EU-maissa hedelmällisyysluku on korkea? Missä maissa luku on alhainen? b) Työvoiman tarjontavaje Kun väestö vanhenee, niin työvoiman tarjonta vähenee Euroopassa keskimääräinen älykkyysosamäärä on muuten noin 100, Kiinassa noin 105 ja juutalaisilla noin 115. Juutalaisten korkea älykkyys selittyneet vainoilla, joista vain älykkäimmät ovat selviytyneet säilyttäen uskonsa Maailman naiset saavat tätä nykyä keskimäärin puolet vähemmän lapsia kuin 50 vuotta sitten. Vielä 1960- ja 1970-lukujen taitteessa yksi nainen sai keskimäärin viisi lasta. Nyt naiset synnyttävät keskimäärin 2,5 lasta ja vuosisadan lopulla kaksi. Naisten kokonaishedelmällisyysluku ei ole koskaan ollut näin alhainen

- Syntyvyysluvut ovat olleet Pohjois-Euroopassa viime ajat Keski-, Itä- ja Etelä-Eurooppaa korkeampia. Kokonaishedelmällisyysluku on ollut pohjoisessa 1,8-2,0, muualla taas alle 1,5. Jos tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena, yhdessä maahanmuuton kanssa tuloksena on väestönkasvu, Lutz summaa Vielä vuonna 2010 syntyvyyden tasoa kuvaava kokonaishedelmällisyysluku oli 1,87. Se kuvaa siis keskimääräistä lapsilukua jokaista naista kohden. Viime vuonna tehtiin historiallisen alhainen ennätys 1,49. Tänä vuonna kokonaishedelmällisyysluku pudonnee lukuun 1,43. Suomen virallinen ennuste tuleville vuosille on kuitenkin 1,45 1960-luvulta vuoteen 2016 maailman kokonaishedelmällisyysluku eli yhtä naista kohti syntyneiden lasten keskimääräinen lukumäärä on laskenut 5,0:sta 2,4:ään.14 Esimerkiksi Suomessa syntyvyys on kääntynyt laskuun jo 1900-luvun alussa, kun lateksikondomi tuli markkinoille, ollen vuonna 2017 kaikkien aikojen matalin Kokonaishedelmällisyysluku on lapsimäärä, jonka naisten keskimäärin saavat elinaikanaan. Viime vuonna tämä luku oli Suomessa kaikkien aikojen alhaisin eli 1,49. Kykymme ennustaa, mitä syntyvyydelle tulevaisuudessa tapahtuu, on huono. Kansainväliset esimerkit antavat myös huonosti viestiä siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi

Suomen suurissa kaupungeissa syntyvyys on pudonnut Euroopan

Tuon vuoden kokonaishedelmällisyysluku oli 1,57, joka ei vielä ollut kaikkien aikojen huonoin, vaan vielä vuodelta 1973 löytyi heikompi, 1,50. Viimeisimmän julkistuksen mukaan 2017 kyseinen luku on oli 1,49 naista kohti, joka on siis kaikkien aikojen alhaisin. Suomessa ja Euroopassa on. Euroopassa 2000-luvulla uudelleen päätään nostanut antisemitismi on joissakin maissa lisännyt juutalaisten halukkuutta muuttaa Israeliin. 1996, jolloin se oli 2,59. Vastaavasti Israelin arabinaisten lapsimäärät ovat pienentyneet: kokonaishedelmällisyysluku on nyt 3,11, vaikka vuonna. le kuten Amerikka, Intia, Kiina ja muut Aasian maat. Euroopassa väestön määrä ko-konaisuutena ennustetaan laskevan prosentin verran. Kuitenkin yli 55-vuotiaiden osuus Euroopan väestöstä kasvaa määrällisesti, kun samaan aikaan suurin osa Aasian Kokonaishedelmällisyysluku.

53 9.2 Eri maankäyttötyyppien osuudet Euroopassa Maatalousmaa (viljelysmaa, monivuotiset viljelykasvit, laidunmaat ja eri maisematyyppien mosaiikit) kattaa yli 40 % Kokonaishedelmällisyysluku, EU-27 Lapsia/nainen Korvaava taso. Suomalaisnaiset synnyttävät lapsia keskimäärin enemmän kuin Euroopassa muuten. Suomalaisnainen synnyttää keskimäärin 1,7 lasta, kun kokonaishedelmällisyysluku on EU:ssa 1,4. Alhaisin syntyvyys on Espanjassa ja Italiassa, jossa naiset saavat keskimäärin 1,2 lasta. (MTV3 - Suomessa on enemmän naisiin kohdistuvia henkirikoksia kuin länsi-Euroopassa Kyse ei nimittäin ole vain ennusteista, vaan kokonaishedelmällisyysluku on jo laskenut monissa kehitysmaissakin lähemmäs lukua 2,1, joka tarkoittaa pitkällä aikavälillä väestön tasapainoa. Koska.

Tilastokeskus - Syntyneet 201

set seikat vaikuttavat syntyvyyteen ja sen eroihin Euroopassa. Vuonna 2012 vain Ranskassa, Irlannissa ja Islannissa kokonaishedelmällisyysluku kurkotti juuri ja juuri kahteen. Tiukasti kannoilla seurasivat Norja, Ruotsi, Britannia, Suomi, Belgia ja Tanska. Kokonaishedelmällisyysluku on tilastollinen arvio siitä, kuinka monta lasta naise Elinolojen paraneminen ja koulutuksen yleistyminen ovat kohentaneet naisten älykkyyttä miehiä enemmän, selviää hiljattain julkaistusta kansainvälisestä tutkimuksesta. Älykkyyden kehittymisvauhdissa on kuitenkin alueellisia eroja Euroopassa Keski-Euroopassa olivat monet oppineet kiinnostuneita väestöilmiöiden mää­ rällisestä tarkastelusta. Vaikka Ruotsi oh syrjäisessä asemassa muuhun Eurooppaan verrattuna, niin mahdollisuudet sen ajan tieteen saavutusten hyödyntämiseen olivat hyvät. Oppineet olivat hyvin kielitaitoisia ja yhteisenä kielenä oh latina Kokonaishedelmällisyysluku on ollut alle kahden 1970-luvun puolivälistä. Mikä on tämä mekanismi, joka sen tietyssä vaiheessa kohtaa nostaa yli kahden? Luultavasti seuraavat sodat euroopassa ovat sisällisotia joissa taistellaan maan hallinnasta muslimien ja muiden välillä. Oma. Laulu 573 566 perheestä Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla Anita Haataja, Ilpo Airio, Miia Saarikallio-Torp ja Maria Valaste (Toim.) 2. Laulu 573 566 perheestä • Kelan tutkimuksen julkaisema Laulu 573 566 perheestä -kirja käsittelee lapsiperheiden hyvinvointia, niiden kohtaamia haasteita ja perhepolitiikan onnistumista 2000-luvulla

Äidit tilastoissa 2019 Tilastokesku

Maailman keskimääräinen kokonaishedelmällisyysluku on tippunut 4.95:stä (1950-1955) 2.36:en (2010-2015). Afrikka laahaa perässä, mutta seuraa trendejä. Euroopan väestönräjähdys tapahtui teollistumisen aikana, ja piskuisessa Euroopassa (~6.8% maailman pinta-alasta) asui vuoden 1900 paikkeilla noin 30% maailman väestöstä Koko Euroopassa kärsittiin pitkään taloudellisesta taantumasta. Monissa muissa maissa syntyvyys on jo lähtenyt nousuun pahimmasta aallonpohjasta. Miksi Suomen syntyvyys jatkaa laskuaan? Vuonna 2016 kokonaishedelmällisyysluku putosi 1,57:een. Itsenäisessä Suomessa ei ole koskaan syntynyt yhtä vähän lapsia Portugali sijaitsee Lounais-Euroopassa Pyreneiden niemimaalla. Sen ainoa naapurimaa on Espanja, jonka kanssa maalla on yhteistä maarajaa 1 214 kilometriä. Portugalilla on rantaviivaa Atlanttiin 1 793 kilometriä. Portugalin pinta-ala on 92 090 km², johon luetaan mukaan Portugalille kuuluvat Azorit ja Madeira. Pinta-alasta 620 km² on vettä The latest Tweets from Osaamisen ennakointifoorumi (@OEFoorumi). Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on ennakoinnin asiantuntijaelin, joka edistää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä #OEFoorumi #ennakointi @Opetushallitus. Suom Huoli syntyvyyden laskusta nousi otsikoihin, kun Tilastokeskus tiedotti, että kokonaishedelmällisyysluku oli viime vuonna mittaushistorian alhaisin, 1,40. Miten syntyvyyden lasku vaikuttaa terveydenhuoltoon, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gissler

Tilastokeskus - Kehitysmaat tuottavat työvoimaa

Työn verotus ja perheet Euroopassa Perheiden verotus, lapsilisät ja päivähoito 11 Euroopan maassa J a a n a K u r j e n o j a TIIVISTELMÄ Palkansaajaperheen käytettävissä olevien nettotuloje Länsi-Euroopassa (sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa) puhutut kielet 4. Itä-Euroopassa puhutut kielet 5. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi kes-kimäärin elinaikanaan tilastovuotta vas Jo 1600-luvulla Euroopassa osoitettiin kiinnostusta erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tilastollista esittämistä kohtaan. Oppineiden piirissä oh kehittynyt erityinen tieteenala, jonka tehtävänä oh taulukkomuodossa esittää tietoja muun muassa väestöstä ja sen elinoloista. Syntyvyys on laskenut kahdeksantena vuonna peräkkäin, kertoo Tilastokeskus. Viime vuonna syntyi 47 577 lasta, mikä on 2 744 lasta edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2018 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,41 lasta. Syntyvyys laski selvästi edellisvuodesta, jolloin luku oli.

Tilastokeskus - Tietoaika - Naisille syntyy keskimäärin 2,7

 1. Suomen kokonaishedelmällisyysluku - eli naisille elinaikanaan syntyvien lasten keskimäärä - on kuitenkin pysynyt pitkään korkealla muun Euroopan keskitasoon nähden. Hedelmällisyys on hyvin alhainen Etelä-Euroopassa, Saksassa ja uusissa EU:n maissa. Alin syntyvyys on tällä.
 2. Kartassa 5 esitetään kokonaishedelmällisyysluvun vaihtelu NUTS 2 -alueittain. Analyysissä tarkasteltujen 317 NUTS 2 alueen kokonaishedelmällisyysluku vaihteli vuosina 2006-2008 keskimäärin yhdestä lapsesta naista kohti Asturiasin alueella Espanjassa 3,7 lapseen Ranskan merentakaisessa departementissa Guyanassa
 3. Korjaus tuohon, että kaikista Suomen kunnista. Luku on aivan maan alhaisimpien joukossa vuodesta toiseen, mutta matalin syntyvyys oli jaksolla 2012-2016 Helsingissä, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,30. Turussa luku oli 1,32 ja Tampereella 1,40
 4. en, työelämässä menesty
 5. Nuorten aikuisten tulot ovat jääneet kehityksestä jälkeen. 25-34-vuotiaiden käytettävissä olevat tulot ovat peräti laskeneet vuosina 2008-2016. Tämä trendi ei kuitenkaan ole yhtenäinen kaikkialla Suomessa. Kuntien välillä on suuret alueelliset erot nuorten aikuisten ansiotulojen kehityksessä

Lisäksi Keski-Euroopassa toimivat kaikki suuret kansainväliset yritykset, mikä kiristää kilpailutilannetta erityisesti Baltian maihin Vuonna 2005 kokonaishedelmällisyysluku oli kaikissa KIE4-maissa alle 1,3, mikä vastaa heikoimpia EU15-maita. Suomessa vastaava luku oli 1,8, mikä o Hiljeneviä kylien ja pikkukaupunkien raitteja seuratessa tämä tulos tuskin oli yllätys. Se on seurausta kehityksestä, jossa kokonaishedelmällisyysluku Suomessa on ollut alle kaksi jo vuosikymmenien ajan ja putoaa nyt kaikkien aikojen alimpaan lukuunsa 1,43

Euroopassa toimivat kaikki suuret kansainväliset yritykset, mikä kiristää kilpailutilannetta eri-tyisesti Baltian maihin verrattuna. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo sen lasten määrän, jonka naiset keskimäärin synnyttäisivät, jos ikä Silti Pohjoismaissa ja muissa vauraissa maissa syntyvyyden lasku on jatkunut myös talouden toipumisen jälkeen. Koko Euroopassa on vuodesta 2008 lähtien syntynyt vähemmän lapsia naista kohti 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä ja enemmän lapsia 30-39-vuotiaiden naisille Euroopassa. Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaisia ja alueelli-sia etuja ja arvoja globaalissa maailmassa. Maiden yhteiset arvot lujit-tavat osaltaan Pohjolan asemaa yhtenä maailman innovatiivisimmista Kokonaishedelmällisyysluku 2016. Koko maan kokonaishedelmällisyysluku oli 1,49. Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy. Edellisen kerran hedelmällisyys on ollut tätä alhaisempaa Helsingissä 1970-luvun alkuvuosina sekä 1930-luvun loppupuolella. Syntyvyys on ollut laskussa koko maassa Tilastokeskuksen mukaan kokonaishedelmällisyysluku on pienentynyt kaikissa naisten koulutusryhmissä vuoden 2010 jälkeen Ennusteen mukaan nettomaahanmuutto ylläpitäisi väkiluvun kasvua vuoteen 2035 saakka, jolloin maamme väkiluku olisi 5,62 miljoonaa henkilöä

Maailman väkiluku - Wikipedi

 1. Laulu 573 566 perheestä. 8 . Anita Haataja, Ilpo Airio, Miia Saarikallio-Torp ja Maria Valaste . Lapsiperheet. 2000-luvulla . Perhepolitiikan suunnat . Lapsen syntymä on usein toivottu tapahtuma sekä perheen että yhteiskunnan nä
 2. Euroopassa syntyvyys on laskenut vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen. Myös Suomea uhkaa vauvakato, kun jo kolmekymppiset ensisynnyttäjät lykkäävät lapsenhankintaa. Toisin oli 1990-luvun lamassa
 3. Viimeisimmän Tilastokeskuksen arvion mukaan vuosittainen kokonaishedelmällisyysluku olisi tänä vuonna vain 1,43 per nainen kun vuonna 2010 se oli 1,87. Pieneltä kuulostava ero tarkoittaa noin 13 000 lasta vähemmän vuodessa
 4. Kun kokonaishedelmällisyysluku jää alle 2,1:n pitkäksi aikaa, ikääntyneiden osuus väestöstä alkaa kasvaa ja väestö supistua, mikäli väestöä ei kasvata jokin ulkoinen tekijä kuten maahanmuutto. Euroopassa pörssit avautuivat vailla selvää suuntaa
 5. Vielä vuonna 2010 Suomi kuului niihin Euroopan maihin, joissa keskimääräistä lapsilukua kuvaava kokonaishedelmällisyysluku oli lähellä hyvää pohjoismaista tasoa. Populisteilla samat sävelet, mutta eri orkesterit Keski-Euroopassa

Saksa - Wikipedi

Pienimmät lapsiluvut ovat kyllä Euroopassa ja Kaukoidän kaupunkivaltioissa, mutta ihan tilaston hännillä esiintyy lähinnä entisiä sosialistimaita, Bulgaria etunenässä, ja hajonneen Neuvostoliiton osia, jotka eivät keiku aivan bkt-lukujen kärjessä. Kokonaishedelmällisyysluku on. Kuvio 4: Kokonaishedelmällisyysluku, NUTS 2 -alueittain, 2014 (1) Kroatian, Unkarin, Romanian, Bulgarian ja Kreikan muodostamaan alueeseen Kaakkois-Euroopassa, useisiin Iberian niemimaan alueisiin ja Itä-Saksan alueisiin. Myös monissa muissa maissa oli muutamia alueita, joissa väestö. Euroopassa muslimivähemmistön osuus kasvaa paitsi maahanmuuton myös muita suuremman syntyvyyden takia. Yhdysvaltalaisen Migration Policy Instituten ennusteen mukaan ainakin 20 prosenttia Euroopan väestöstä on muslimeita vuonna 2050. Nyt muslimien osuus EU:n väestöstä on noin viisi prosenttia Italian syntyvyyttä kuvaava kokonaishedelmällisyysluku on maailman pienimpiä. Yhdelle italialaisnaiselle syntyy keskimäärin vain 1,31 lasta (2009). Italian väestö vähenisikin selvästi, jollei maa saisi jatkuvaa muuttovoittoa ulkomailta. Vuonna 2009 maahanmuutto Italiaan oli lähes puoli miljoonaa maastamuuttoa suurempi

Kokonaishedelmällisyysluku kieliryhmittäin Helsingissä 2000-2016 käppyrä kertoo että noiden kolmen eniten sikiävän ryhmän syntyvyydessä voi nähdä toki laskutrendin. Mutta kurdien ja somalien trendi pysähtyi vuonna 2013 ja on sen jälkeen itse asiassa kääntynyt takaisin nousuun Koko Euroopassa on vuodesta 2008 lähtien syntynyt vähemmän lapsia naista kohti 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä ja enemmän lap - sia 30-39-vuotiaiden naisille. Lasten saamisen lykkääminen näkyy selvimmin 30-39-vuotiaille naisten ikäryhmän aikaisempaa kor-keammassa syntyvyydessä (Kuvio 2d) Ajanjaksolla 2010-2015 Aasiassa syntyi keskimäärin 2,20 lasta, Afrikassa 4,72, Euroopassa 1,60, latinalaisessa Amerikassa 2,14, Oseaniassa 2,41 ja Pohjois-Amerikassa 1,85 lasta jokaista naista kohden. Pelkästään Afrikan väkiluku tulee ennusteen mukaan kaksinkertaistumaan nykyisestä 1.25 miljardista 2.5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä Kirkon kasvatus vuonna 2030 Kristillisen uskon välittymisen haasteita ja mahdollisuuksia Kirkon tulevaisuusselonteko 2018 Toim. Jarmo Kokkonen Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle 6. Kokonaishedelmällisyysluku 1,4 on uusi pohjanoteeraus. syntyvyys 29.1. Vauvakriisi: Jos sama meno jatkuu, maahanmuutto on kaksinkertaistettava - ja eläkkeiden on joustettava Etelä-Euroopassa lapsiluvut romahtavat. Ellei maahanmuuttoa huomioida, EU-alueen väkimäärä on nopeasti.

Syntyvyyttä mittaava kokonaishedelmällisyysluku oli Suomessa viime vuonna kaikkien aikojen matalimmalla tasolla. Suomen väkiluku kasvaa, mutta tuo kasvu johtuu maahanmuutosta, se väkiluku kasvaa siis varsin keinotekoisesti. valtakunnallisissa vaaleissa. Euroopassa tästä tuleekin. Viime vuoden kokonaishedelmällisyysluku vie Suomen vielä lähemmäksi Etelä-Euroopan maita, joissa syntyvyys on ollut pitkään vähäistä: Muualla Pohjolassa syntyvyys on pysynyt lähempänä tasoa, jolla Suomikin oli pitkään. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten kokonaishedelmällisyysluku oli 1,86

Islam leviää Euroopassa - hommaforum

Vaikka kokonaishedelmällisyysluku on viime vuonna laskenut kaikissa Pohjoismaissa, on se yhä melko korkea verrattuna muihin Euroopan maihin. Vuonna 2012 EU 28-maiden keskimääräinen kokonaishedelmällisyysluku on 1,58. Islannin jälkeen korkein kokonaishedelmällisyysluku oli Ranskassa ja Irlannissa (molemmissa (2,01)

populær: