Home

Anvendelseskategori br15

Anvisning om Bygningsreglement 2015 - BR15

Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15) gældende fra 1. juli 2017. Anvisningen har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet, og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledningstekster Stk. 2.Design, projektering, udførelse, drift og vedligehold af bygninger skal ske under hensyn til bygningens anvendelse og under hensyn til, at:. 1) De anvendte materialer, bygningsdele, konstruktioner og installationer er brandmæssigt egnede i relation til deres placering og anvendelse Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m². Der må ligeledes kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg simpelt håndslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende Denne anvisning præsenterer baggrund og begrundelse for samt tolkning af bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18) med ændringer fra 1. juli 2018 (Bekendtgørelse nr. 1615, 2017 & Bekendtgørelse nr. 606, 2018)

BEK nr 1615 af 13/12/2017 - Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) - Transport-, Bygnings- og Boligministerie Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15) gældende fra 1. juli 2017. Anvisningen har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet, og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledningstekster

BR18 - bygningsreglementet

populær: