Home

Farlige stoffer på arbejdspladsen

Krav og regler - Alt om et godt indeklima på arbejdspladsen

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken Viden og inspiration til at skabe et godt indeklima på arbejdspladsen. Find hjælp til alt fra problemer med kulde, varme statisk elektricitet, træk m. m

Indeklimaportalen - Alt om et godt indeklima på arbejdspladsen

  1. Mobning er et problem både for den, som bliver mobbet, og for arbejdspladsen og de kolleger, som er vidner til mobning. Ca. 12 % af de, der arbejder i Danmark, har oplevet sig udsat for mobning i løbet af et år, viser tal fra NFA i 2014
  2. delig velfungerende og sund person kan arbejde i lokalet med kemikaliet i 8 timer om dagen et helt arbejdsliv igennem uden at tage skade
  3. Arbejdspladsbrugsanvisninger og styr på kemien på den gode måde . Med et abonnement på Dansk Kemidatabase får du en lang række fordele: Lovlige arbejdspladsbrugsanvisninger til alle slags produkter og kemikalie
  4. isterie
  5. Som medarbejder i bygge- og anlægsbranchen kommer du ofte i kontakt med farlige stoffer og materialer. I dette tema har vi fokus på nogle af de farlige stoffer og materialer, som du kan støde på i forbindelse med re..
  6. istration. Find gode råd og vejledninger som kan give et godt arbejdsmiljø og god trivsel
  7. Arbejdsmiljøforum for at fremme arbejdsmiljøforhold branchens område. Respekt for kroppens grænser. Smerter i muskler og led er en af de hyppigste årsager til, at vi må forlade arbejdsmarkedet i utide

BEK nr 255 af 19/03/2019 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.) - Beskæftigelsesministerie I vores månedlige AJOUR og nyhedsservice præsenteres du bl.a. for de nyeste og mest centrale love, regler og aktuelle problemstillinger med betydning for arbejdet på kemi- og miljøområdet

Viden om. Her kan du læse mere om regler og bestemmelser for toilet og badeforhold. Danske regler om toilet- og badeforhold Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - arbejdsmiljøloven (lbkg 2017 1084) indeholder et generelt krav om, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Arbejdsmiljøloven er en rammelov. Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der indeholder krav til arbejdsmiljøet, som skal overholdes på alle danske arbejdspladser. I formålsparagraffen i arbejdsmiljøloven hedder det, at målet er at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet Arbejds-miljø-håndbog for ejendomsserviceområdet Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 7 Sikkerhed på arbejdspladsen er alfa og omega for god trivsel, høj effektivitet og bedst mulig produktivitet. Tydelig opmærkning med fx. sikkerhedsskilte, gulvmarkering og rørmærkning samt tydelig afspærring og aflåsning af maskiner og udstyr, er enkle men effektive metoder til forøgelse af sikkerheden for medarbejdere på enhver arbejdsplads På Miljøstyrelsens hjemmeside får du viden om vores natur og miljø samt arbejdet med at udvikle nye grønne indsatser og miljøvenlig teknologi. Du finder de strategier, planer og miljøregler, som regulerer hvordan industrier, landbrug og skovbrug må - og ikke må - påvirke vores miljø, natur og landskab

Mobning - Psykisk arbejdsmiljø, trivsel, forebyggels

Grænseværdi - www

Servicetekst Hovedgruppe 87 omfatter bl.a. sager, der administreres/behandles i henhold til følgende lovgivning:. LBK om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven). Alcatraz Federal Penitentiary (dansk: Alcatraz Føderale Fængsel) eller United States Penitentiary, Alcatraz Island, ofte blot kaldet Alcatraz, var et føderalt fængsel af højeste sikkerhedsklasse på Alcatraz Island, to kilometer ud for kysten ved San Francisco i Californien i USA Hillerød Kommune er i fuld gang med en langsigtet strategi for håndtering af regn- og spildevand, som led i klimatilpasningen. Når kloakkerne ikke kan følge med nutidens og fremtidens nedbør, medfører det oversvømmelser fra kloakken i private hjem og på sårbare områder

- Dansk Kemidatabas

populær: