Home

Glemt kørselsfradrag

TAX.DK skat & afgift: Sagsfremstillin

Afgørelse . Afgørelsen i stikord. Yderligere kommentarer. EU-domme. C-8/17, Biosafe SA: Artikel 63, 167, 168, 178-180, 182 og 219 i momssystemdirektivet samt princippet om afgiftsneutralitet skal fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter retten til fradrag af moms under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor supplerende moms efter en. En million danskere får samme mail lørdag: Derfor skal du læse den. Du får muligvis en mail fra SKAT lørdag morgen, og den skal du ikke være bange fo

Værsgo' limousinekalender med møder og vigtige begivenheder 2019. 31-12-2018. Se eller print denne 2019-limousinekalender, som giver dig en oversigt over foreningsmøder og -arrangementer samt større dyrskuer og andet, der skønnes relevant for medlemmer af Dansk Limousine Forenin

Har du styr på din skat? Fristen for rettelser i

  1. Guide: Årsopgørelse for Dummies Spiir blo
  2. TAX.DK skat & afgift: Tidspunktet for fradragsrettens indtræde
  3. En million danskere får samme mail lørdag: Derfor skal du
  4. Nyheder Dansk Limousine Forenin

populær: