Home

Hvad er over og underbegreber

underbegreber. Derfor skal eleverne i de følgende opgaver arbejde med over- og underbegreber. Overbegreber og underbegreber er knyttet til hinanden på den måde, at et overbegreb er en fælles betegnelse for nogle underbegreber, fx er kæledyr et overbegreb for kanin, mar svin, hund, kat, som er underbegreber katte [kan dels] bruges som overbegreb for løver og tigre og dels sideordnet med løver og tigre fagb-pol.92 Hansen, Mogens Herman: Hvad er en politiker og hvem er politike Radikale undrer sig over Mette Frederiksens enegang: Hvad er forskellen på S og DF? Hvad er forskellen på S og DF? Skip navigation Sign in. Search.. Rummer data, der allerede findes, og som er indsamlet til andre formål end, vi ønsker at benytte dem til. Dataindsamlingen kan være foretaget af offentlige eller private organisationer og virksomheder. Fordele: Er let tilgængelige, hurtige at indsamle, billige at indsamle, visse informationer kan kun fås som sekundære dat

En almen tommelfingerregel er dog, at en gældsfaktor under 3,5 vurderes som sund og normal. Er din gældsfaktor over 3,5 betragtes det som usundt og for risikabelt at låne dig penge. Der kan være stor forskel på, hvordan bankerne ser på gældsfaktoren, da den i København og Århus typisk accepteres højere, da boligpriserne er højere Semantik, ontologi, tesaurus mv. - Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Seniorforsker, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Indhold Hvorfor er semantik relevant fo

PoE (Power over Ethernet) er en netværksfunktion, der er defineret af standarderne IEEE 802.3af og 802.3at. PoE gør det muligt for Ethernet-kabler at forsyne netværksenheder med strøm via den eksisterende dataforbindelse Iværksætter Mathilde Mackowski kommer med sit bedste råd til andre, der ønsker at starte virksomhed

Følelsen er stort set den samme, som når man har rørt ved en brændenælde og er blevet 'brændt'. Selv om det ikke er rart at have nældefeber, er der heldigvis tale om en ufarlig hudlidelse, også selv om det kan se voldsomt ud, mens det står på. Kløen er meget generende og kan påvirke både søvn og daglige aktiviteter Hvad er en genre? 1. En tekststruktur, der bevidst eller ubevidst anerkendes af de fleste sprogbrugere i en given kulturel kontekst, og som tjener et bestemt formål. Dermed bliver genren også en 2. Forventningskontrakt mellem afsender og modtager i en bestemt kultur og en bestemt kommunikationssituation Hvad er udbetaling af ferietillæg og hvornår får jeg mit ferietillæg i 2019? En ting som utroligt mange glemmer når de er på arbejdsmarkedet og taler om feriepenge, feriefridage og ferie med løn, når man er ansat i fast job, er et ekstra tillæg som vi alle sammen stort set får på arbejdsmarkedet Når du omsætter det du læser, til skrift, så bliver du nødt til at forholde dig til hvad der er vigtigt og mindre vigtigt, hvad der hænger sammen eller er skilt ad osv. Du kan, efter du har læst et kapitel, lave en kort sammenhængende skriftlig redegørelse for kapitlets hovedindhold

TYPISKE PROBLEMER. Find regler, vejledning og øvelser inden for en række af de mest almindelige sproglige faldgruber på dansk: komma, r-problemer, ad eller af og mange, mange flere I sjældne tilfælde, hvor muskel er revet helt over (eller tæt på) er det nødvendigt med operation, men det er heldigvis sjældent. Sådan forebygger du muskelskade. Det er selvfølgelig muligt at forebygge en ny skade. Pas må med passive arbejdspositioner i for lang tid ad gangen. Hold pause, og stræk ud en gang i mellem. Ændre. Den Danske Ordbog. overbegreb substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet - læs hele artiklen på ordnet.dk)-et, -er, -erne • begreb eller kategori som omfatter to eller flere mere specielle begreber eller kategorier underbegre

Flextid (kan også staves flekstid), også kaldet fleksibel arbejdstid, er et begreb, som optræder på mange arbejdspladser i dag. I korte træk dækker flextid over en arbejdstidsordning hvor medarbejderne har mulighed for selv at bestemme tidspunkterne på dagen, de ønsker at arbejde Professionel kapital er en udvidelse af begrebet social kapital, specielt velegnet til undervisningsområdet. Læs her om metoden og om erfaringer fra 100 gymnasier - og hent konkrete værktøjer til at komme i gang

overbegreb — Den Danske Ordbo

Du har måske hørt om det flere gange - men hvad betyder det egentlig at overpronere, og hvorfor er det skadeligt? Efter at have læst dette indlæg er du forhåbentlig bedre rustet til at vurdere, om du selv døjer med overpronation, og hvad du kan gøre ved det. Men lad os først forklare, hvad det egentlig betyder at overpronere Hvad er ejerudgiften på en bolig? Ejerudgiften er et ejendomsmægler-begreb, der dækker omkostningerne ved at eje en bolig. Ejerudgiften beregnes udfra en definition opstilles af Erhvervsstyrelsen, og alle danske ejendomsmæglere er forpligtede til at beregne og oplyse ejerudgiften for alle de boliger, de har til salg Hvad refererer barnet/eleven til af over- og underbegreber inden for kraftige/svage lyde, ude-/ indelyde m.fl.? Kan barnet/eleven udvide sin auditive hukommelse inden for faste kategorier? Er det muligt at blande kategorierne kraftig/svag, ude/inde m.m. og samtidig udvide barnets/elevens auditive hukommelse fra få til flere huskede ord/begreber Over- og underbegreber er simplere end prototypebegreber, fordi de er defineret i forhold til specifikke enkeltegenskaber. En konsekvens af det menneskelige perspektiv er også betydningsfænomener som metaforer , fx tiden flyver, og metonymi , fx en varm trøje, der ikke selv har en høj temperatur, men gør sin bærer varm Den ængstelige, undvigende personlighed er sky, ængstelig, hæmmet, indadvendt og føler sig konstant anspændt. Det er følsomme personer, der ofte lider af mindreværdsfølelse og er følsomme over for afvisning og kritik. De begrænser deres livsudfoldelse, fordi de har et stærkt behov for vished og sikkerhed

bruges mindst muligt i skolen og hjemme. At bygge på det, der allerede er, og aktivere viden og kunnen som basis for ny læring, ligger i tråd med tanken om at tage udgangspunkt i alle børns forudsætninger. Dette princip indebærer, at læreren bør søge at aktivere elevernes viden og eksplicit undervise i overførsel af begreber og viden fr Miller (1984) definerer genre som en særlig konvention af såvel form som indhold, der defineres som fælles for typificerede retoriske handlinger baseret på tilbagevendende situationer. Der er således tale om et begreb og en teori, der går ud over kunstarterne og er forbundet med retorik og kommunikation. Litteratu Læs her hvad en aldersopsparing er, hvor meget du må indsætte, de gældende skatteforhold, hvornår aldersopsparingen kan udbetales og de nye regler for 2018. Læs også om hvornår aldersopsparing senest skal udbetales, om modregning i folkepension og efterløn, samt om valget mellem aldersopsparing og ratepension De får berøringsangst og bliver i tvivl om, hvordan de skal reagere, hvordan de bedst kan hjælpe, og hvad de kan sige eller ikke sige. Der findes ingen færdig opskrift, for mennesker og relationer er forskellige, men her er 7 generelle råd fra Hanne Lisette Andersen, der er rådgivningsleder i Hjerteforeningen Fælles for os testere er dog, at du roligt kan spørge os, hvad vi tester og hvordan vi tester. Jeg lover dig, at den næste tester, du møder, vil blive imponeret og overrasket over, at den normale og halv-pinlige pause efter den gængse introduktion bliver udskiftet med et Okay, så du er tester - hvordan undersøger du verden

Hvad er - og hvordan fungerer - en forebyggende rekapitalisering? 27. december 2016 (updated 2 May 2018). Hvad er en forebyggende rekapitalisering? En forebyggende rekapitalisering vil sige en stats tilførsel af egenkapital til en solvent bank, når dette er nødvendigt for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og fastholde finansiel stabilitet Hos unge kan det specielt være tanker omkring, hvad andre unge tænker om dem, som fylder for meget. Når forældre kontakter mig, så er angsten oftest begyndt at styre barnets og familiens liv. Det vil sige, at barnet er begyndt at undgå hverdagssituationer. Og den her undgåelse er begyndt at påvirke, hvor glad et barn man har Men hvad er en fritvalgskonto endeligt? Det spørgsmål er du ikke den eneste der sidder med, og derfor har vi valgt at lave denne side, så du ikke længere behøver at lede mere. Da lovgivningen hele tiden ændre sig, så opdatere vi hele tiden vores oplysninger og informationer her på siden, så alt du finder på siden er helt up to date

Radikale undrer sig over Mette Frederiksens enegang: Hvad er

lattergas er en drivhus gas der er 300 værre en co2 og det tager ca 1000 år at blive nedbrudt. Så det er lidt sjovt at du brokker dig over et stykke metal der ligger og flyder. Heldigvis er der kun 8 gram i sådan en patron, men det svare stadigt til at du brander en halv liter benzin af vær gang I Danmark benyttes begreberne voice over og speak i flæng. Ordene dækker næsten over det samme, dog med den forskel, at brugen af ordet speak dækker over en bredere betegnelse end voice-over. Hvis der f.eks. lægges en professionel indtaling på et voice-response system, er det ikke 'lyd over noget andet', men et rent speak. En. Fasteomkostninger er ikke lig hvad der kan opkræves via PBS. Avis, firtidsaktiviter indgår derfor selvsagt i rådighedsbeløbet lige som f.x. bogklub og musikklubber ligeledes indgår. Men man kan sige der jo ikke er noget forkert ved at tage for meget med i faste omkostninger - så er man bare mere forsigtigt

Metode - HHX opgaver og notater - rentabilitet

Fælleseje og særeje. Fælleseje og særeje er i ægteskabet to meget forskellige konstruktioner, der især ved skilsmisse har stor betydning. Vi sætter fokus på fælleseje, særeje, skilsmissesæreje, brokdelssæreje, ægtepagter og hvad der ellers hører sig til dette emne Er soveværelset placeret i en kælder, som ikke er god og tør, er der risiko for at udvikle symptomer som de nævnte. Det er ikke sikkert, at du bliver syg eller overhovedet reagerer på skimmelsvampe, selvom de vokser i dit hus. Der er nemlig stor forskel på, hvor følsomme mennesker er over for de stoffer, som skimmelsvampe udskiller 'pelagonier' og 'iris' er underbegreber under 'blomster' mens 'appelsintræ' er sidebegreb (sådan cirka) til 'blomster' og 'vækster' er et svenskpræget ord for hvad vi kalder 'planter', som altså er overbegreb over det hele. Men hvis nogen kommer ti

Gældsfaktor - Hvad er gældsfaktor? og hvornår er en

Hvad er GDPR, og hvad betyder det for din virksomhed? Sammendrag af artiklen: Hvad er GDPR, og hvad står det for? Den nye EU lovgivning har påvirket virsomheder over hele verden. I denne artikel vil vi forklare det, du bør vide om den nye EU Persondataforordning. Hvordan påvirker GDPR virksomhederne • De ved, hvad sprog er og hvad det bruges til Over- og underbegreber Synonymer og antonymer Ordopbygning og ordklasse. 29. oktober 2018 8 At lære ord og begrebe

Klager over afgørelser: Love og bekendtgørelser Hvad er hvad? Under punkterne i venstre kolonne kan du læse mere om tinglysning samt de væsentligste ordninger. Velkommen i skole Ordkendskab: Over- og underbegreber.Giv barnet et over-begreb, f.eks. tøj, og bed derefter bar- net nævne så mange forskellige slags tøj som muligt. (Prøv også med væ

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles

Og så er det en super god øvelse at associere, fordi man bliver klar over, at der er så mange ord, der er i familie med hinanden på en helt anden måde end man lige går og tænker over. Og det kan man bruge, hvis man gerne vil lege med sproget, når man selv skriver Hvad er en NEMkonto? En Nemkonto er en bankkonto, du har i forvejen, og som det offentlige bruger til at udbetale penge til. Med NemID kan du logge ind på Netbank og se din Nemkonto, oprette eller ændre den. Du kan også ændre din Nemkonto på nemkonto.dk Åbner i nyt vindue ved at logge ind med dit NemID »Det er det forfærdelige ved depression - både for den, der sidder midt i det, og for familie og venner til den deprimerede. Depression har ingen retning, og for de pårørende kan det være snublende nærliggende at sige, »Nu må du søreme tage dig sammen.« Men det er præcis, hvad den deprimerede ikke kan,« siger Mette Holm

Op mod en million danskere har høfeber, og faktum er, at en overraskende stor del af dem er påvirkede og begrænsede i deres sociale liv og skole- eller arbejdsliv. Dette er ærgerligt, da de fleste mennesker med høfeber faktisk har mulighed for at leve et normalt liv uden store gener ved hjælp af den rigtige behandling og viden om sygdommen Pape: Løkke må mene hvad han vil - men jeg er ikke enig. msn nyheder. leveret af Microsoft News. internetsøgning. og jeg bliver ikke sur over, at han mener det, han mener En 'bobl' på Boblberg er et billedligt udtryk for et opslag, hvori du kan skrive hvem eller hvad du ønsker at finde. Du kan også se alle andres bobler, og hvis der er noget, som interesserer dig, kan du enten kommentere direkte på boblen eller skrive en privat besked til personen, som har oprettet den Tøv ikke med at kommentere, hvad enten det gælder ris, ros eller spørgsmål. Husk, at du også kan følge med på Facebook, Twitter og Instagram, hvor jeg løbende deler links og materiale der er interessant i et frinansperspektiv. Synes du mit arbejde er det værd, vil jeg sætte pris på din støtte på 10er.dk

35. Hvad er dine svage sider? Du må ikke sige i jobsamtalen, at du ikke har nogen svagheder. Men vis istedet, at du er klar over dem, og du arbejder på at forbedre dem. Få et negativt svar til at blive positivt Hvad bruger Totalkredit pengene fra bidragssatserne til? Vi bruger dem til drift, tab/sikkerhed og kapital. Drift er blandt andet løn og administration. Tab er tab på lånene, og her skal vi sikre, at vi lægger flere penge til side som sikkerhed Forholdet mellem realrente og den nominelle rente (indlånsrenten på en opsparingskonto) forholder sig således: EKSEMPELVIS. Den årlige inflation er altså med til, at dine penge bliver mindre værd over tid. Det er også derfor at man bruge realrenten til at sammenligne renter over tid - for at ophæve effekten af inflationen Hvis kommunen efterfølgende er enig i indstillingen, skal din faste sagsbehandler sammen med dig lave en konkret plan for indsatserne og hvad der skal ske og hvornår, samt hvornår sagsbehandler skal følge op på de forskellige indsatser for at se, om alting kører efter planen Sikkerhed er en vigtig faktor, heldigvis er det ikke noget du skal tænke så meget over som hjemmesideejer. Den gode udbyder af webhoteller har selvfølgelig styr på sikkerheden, og kan holde hackere og lignende ude af deres systemer. Nu ved du hvad et webhotel er, så kan du hoppe her over og købe et hos Unoeuro med en rabatkod

fra diskussioner om, hvad sygdom er og ikke er. Det afgøres også af helt andre typer af overvejelser og interesser. En væsentlig pointe i denne sammenhæng er, at de gældende normalitets- og vær-diopfattelser spiller en væsentlig rolle i denne sammenhæng: Diagnoser, sygdomsbeskrivelser og sygdomsforståelser fortæller således ikke ku Man har ofte mange regler om, hvad man må spise og ikke spise. Tænkningen er præget af enten-eller, såkaldt sort-hvid-tænkning. Enten har man kontrol over maden, eller også har man slet ingen kontrol. Den gyldne middelvej findes ikke. Selvværdet er lavt, og selvværdet er i stort set kun knyttet til ens vægt Hvad er bedrageri? Bedrageri er en formueforbrydelse. Bedrageri kendetegnes ved at, at den tiltalte angiveligt har vildledt andre, hvortil disse lider et uberettiget økonomisk tab, som den tiltalte selv eller andre opnår uberettiget udbytte af. Det er altså en grundbetingelse, at der skal foreligge en vildfarelse hos en tredjemand Vaginal atrofi - hvad er det, og hvordan behandles det? Mange kvinder er forberedt på hedeture og nattesved, når de går i overgangsalderen. Men de er derimod ikke klar over, at symptomer som vaginal tørhed, kløe, svie og smerter ved samleje er de mest hyppige gener i forbindelse med vaginal atrofi, som følge af overgangsalderen 2

Du kan også springe direkte til listen over madvarer, der nok vil overraske dig en del, når du ser, hvad deres korrekte betegnelse er. Grøntsag. Vi ringede til Henrik Ahlmann, der er økologisk havebrugskonsulent, og som ofte har besvaret spørgsmålet om, hvad der egentligt er frugter og grøntsager på websitet havenyt.dk Knogleskørhed skyldes, at mængden og styrken af knoglevævet er nedsat, med øget risiko for knoglebrud i specielt lænderyg, hofter og håndled. Knogleskørhed giver i sig selv ingen gener, det er knoglebruddene, som fører til gener »Bilproducenter ved efterhånden godt, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Udfordringen i dag er så bare at lave biler, der samtidig opfylder kundernes krav hvad angår udseende, plads og funktionalitet. Bredere dæk har for eksempel stor betydning for luftmodstanden.« Materialet har ingen betydnin Og du har både ret og pligt til at komme i aktivering efter din første ledigheds-periode, hvis længde afhænger af din alder. • Er du under 25 år og uden uddannelse, vil du efter 13 ugers ledighed som hovedregel få uddannelsestilbud. Vilkår afhænger af, om du er klar til uddannelse, og om du er forsørger Når man har overblik over alle de faste udgifter, kan man finde ud af, hvad man betaler til og hvor meget. På den måde ved man også hvad man i gennemsnit skal lægge til side hver måned, for at have nok penge til de faste udgifter, og derved finder man ud af hvad der er tilbage, til mad, tøj, fornøjelser mv, også kaldet rådighedsbeløb

Hvad er PoE? (Power over Ethernet) Answer - kb

 1. Jens Henrik Thomsen - Hvad er metakognitiv terapi - et oplysningshæfte til overbekymrede og angste teenagere Indhold • Hjernen spytter tanker ud på samlebånd 5 • Hvor meget - og hvad bekymrer vi os over 5 • Derfor kan vi ikke lade være med at bekymre os
 2. Du kender udmærket miljømærkerne - eller, det vil sige, du genkender i hvert fald flere af dem. Men hvad betyder de egentlig? Vi guider dig til et overblik over miljømærkejunglen, så du er helt med på, hvad du skal se efter, når du handler dine dagligvarer
 3. Hvad er forskellen mellem Ombre, Sombre, Balayage & Babylights? Trends kommer og går, det ser dog ud til disse farveteknikker er kommet for at blive. I løbet af de seneste sæsoner, har vi skiftet folie highlights og helfarve ud, med et blødere og mere naturligt udseende
 4. En diplomuddannelse er baseret på deltidsstudie og er bygget op af obligatoriske moduler og valgmoduler. Du tager typisk en diplomuddannelse over to til tre år, dog kan enkelte diplomuddannelser læses på fuld tid og dermed afsluttes på et år
 5. Det er meget meget forståeligt, at der kan herske forvirring om HVAD supervisio, da det er overordnet ikke er beskrevet noget sted. Formuleret som et begreb, der både er ret og pligt til at modtage for plejeforældrene og som noget, (kommunalbestyrelsen) I skal levere. Det er en opgave, som går ud på at skulle levere noget, ingen ka
 6. Hvad afkastet har været over tid. Hvor risikovillig er du som investor? Når du vælger investeringsforening, kan det være en god idé at stille sig selv spørgsmålet Hvad forventer jeg i afkast og hvilken risiko er jeg villig til at løbe for at opnå det afkast?. Det er vigtigt, da afkast og risiko går hånd i hånd
 7. Flere og flere virksomheder afprøver chatbots. Hvem gør hvad med hvilke chatbots og hvordan lige nu? Og hvad virker? Her er et overblik over nogle af de vigtigste danske chatbots, og hvor de findes. Vi ser også nærmere på deres styrker og svagheder generelt. Vi gennemgår udvalgte chatbots til din inspiration

Mathilde Mackowski - Hvad er dit bedste råd til andre, der

Nældefeber - hvad er det, og hvad gør man ved de

Hun nægter f.eks. at lade sit lange, tykke hår klippe kort, bare fordi hun er over 50. Og nægter at skulle lade sig botoxe, bare fordi hun har rynker og laver tv og er over 50. Hun nægter simpelthen at lade sig knægte af mere eller mindre uudtalte spilleregler for, hvad en kvinde på 50+ kan og ikke kan Ved en fibersprængning rives et antal muskelfibre over. Ved en forstrækning sker der et voldsomt træk i musklen, men muskelfibrene rives ikke helt over, og helingsprocessen foregår meget hurtigere. Hold dig i ro i 2-3 dage, og prøv så at lave nogle forsigtige strækøvelser. Gør det dagligt, hvis de ikke er smertefulde Understyring er nemt at redde da man bare drejer lidt mere på rattet og slipper lidt på gassen. Over/understyring skyldes mest undervognsgeometrien og vinklen toe out on turns. og så selvfølgeligt bilens vægt og hvile hjul der trækkes på. men man kan altså også lave en bil med frontmotor og forhjulstræk der overstyrer uden at man. Har du undret dig over hvad forskellen er? Her finder du svaret. Forskellen på ukendt, skjult og hemmeligt nummer. Svaret er ganske enkelt: Skjult nummer er når den person, der ringer, selv har ændret i opkaldsindstillingerne, ofte på sin telefon. Det står på nogen telefoner som ukendt nummer. Det er det samme

Hvad er udbetaling af ferietillæg og hvornår får jeg mit

 1. Lærerens opgave som leder og lærerens udfoldelse af autoritet, er over det sidste århundrede blevet udfordret. Det senmoderne samfund har medvirket, at autoriteter ikke automatisk får anerkendelse og respekt, læreren skal gøre sig fortjent og arbejde for retten til at være leder (Jensen, 2011, s. 20)
 2. Typiske symptomer ved muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse er muskelsmerter og visse blodprøve-resultater. Læs mere om, hvordan sygdommene viser sig. Muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse er to varianter af samme sygdom. De to sygdomme har hovedparten af sygdomstegn og symptomer fælles
 3. Hvad gør overtoner i praksis? Overtonerne er med til at understøtte grundtonen. Overtoner er altså ikke noget, som man lige umiddelbart høre, når der bliver lavet en anslag, men kan lidt kaldes for opbakningstoner til den egentlige tone, og er altså med til at skabe en fyldig og lækker tone. Frembring overtoner på en guita
 4. Der er et støtteloft over, hvor meget man kan modtage i tilskud. Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger (*) Du kan se den aktuelle sats for tilskud og læse mere på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 5. Det er som regel baseret på en smagssag, om du foretrækker det ene frem for det andet. Siden diverse smartphones og tablets har set dagens lys, har der været en bred kløft mellem de to lejres fans, og for langt de fleste er et skifte til modstanderholdet ikke en mulighed, ligegyldigt hvad der så end sker
 6. En flexbolig er registreret som helårsbolig i Bygnings- og Boligregistret (BBR), men det er samtidig noteret, at kommunen har givet samtykke til, at den anvendes som flexbolig. Boligen kan ligge både i landzone og i byzone - dog aldrig i et sommerhusområde. Flexboligtilladelsen følger huset og ikke kun dig som ejer

Når du læser (faglig tekst) Begreb om dansk

 1. SEM er en forkortelse af det engelske begreb Search Engine Marketing og dækker over de muligheder der findes for markedsføring af en virksom igennem søgemaskinerne. Typisk forbindes SEM kun med annoncering i søgemaskinerne, men som udgangspunkt dækker begrebet over både søgemaskineoptimering og betalt annoncering
 2. De to sidste punkter er imidlertid ikke ganske irrelevante, fx i en eksamenssituation, hvor det både er vigtigt at huske hvad man vil sige, og at tænke over sin fremtoning. Faget retorik har i dag en underlig dobbeltrolle mellem sprog og litteratur
 3. Dette erfaringsperspektiv viser sig også ved, at visse typer af ordbetydninger er særlig grundlæggende, fordi de afspejler såkaldte basiskategorier, fx stol og rød i modsætning til møbel og farve, der er overbegreber, og sækkestol og postkasserød, der er underbegreber hertil
 4. Grænsen mellem eksempler på gode resultater ved hjælp af dine styrker og praleri er temmelig tynd, så vær forsigtig. Hvad er dine svage sider? Du må ikke sige i jobsamtalen, at du ikke har nogen svagheder. Men vis istedet, at du er klar over dem, og du arbejder på at forbedre dem. Få et negativt svar til at blive positivt
 5. Det karakteristiske og enestående i Danmark, sammenlignet med de øvrige europæiske lande, er, at de danske kva-litetsudviklingsinitiativer er iværksat i samarbejde med centrale interessen-ter i det danske sundhedsvæsen. I 2002 er der udkommet en ny Natio-nal Strategi for kvalitetsudvikling, og det er i forbindelse med økonomiaf

Hvad betyder ordet? — sproget

Forstrækning og fibersprængning - hvad er det, og hvad gør

Hvad er behandlingerne af Cement gulve? Hvis du søger for at fikse op udseendet af din bolig eller kommercielle cement gulve uden høje omkostninger i forbindelse med installation af en øverste gulvbelægning som flise eller marmor, kan du udforske forskellige behandlinger til cement gulve Hvad er en IP-adresse og hvordan tjekker jeg den En IP-adresse er kort fortalt dit telefonnummer på internettet. Det er selvfølgelig groft karikeret, for det er i virkelige lidt mere avanceret, og der er ikke nogen, der kan ringe til din IP-adresse og få fat i dig på samme måde som vi kender det fra et telefonnummer

overbegreb — sproget

Det er muligt, at de fans, der sang med til dagens kamp, ikke opfatter det som udtryk for homofobi og i øvrigt ikke opfatter sig selv som homofober. Men lad os slå fast med det samme; Det er uacceptabelt, pinligt og over grænsen for, hvad der bør accepteres til fodbold i 2019 Rejer og andre leddyr. Allergi over for rejer og andre leddyr skyldes oftest reaktioner på muskelproteinet tropomyosin. Dette protein findes i de fleste leddyr. Det betyder, at de fleste mennesker med rejeallergi også er allergiske over for hummer, krebs og krabber. Proteinet er varmestabilt, så kogning reducerer ikke de allergiske reaktioner Hvad er dit liv værd? Hvor er du på vej hen? Hvad vil du nå, inden livet er forbi? Hvis du ikke kan give et klart svar, mangler dit liv en klar retning. Måske føler du, at du ikke har brug for en klar retning? Men tænk over at: Uden et klart mål, risikerer du, at dagene går med meningsløst indhold Kildekritik . Praktisk tilgang til kilderne. En vigtig del af en historieopgave eller en mundtlig eksamen i historie er at analysere kilder og vise, at man kan inddrage dem. Når du arbejder med kilder og kildekritik, er det vigtigt, at du danner dig et overblik over dine kilder og stiller de rigtige spørgsmål

populær: