Home

Sdg mål danmark

Verdensmålene for bæredygtig udvikling FN's

Den nye dagsorden består af 17 globale mål for bæredygtige udvikling, på dansk også kaldet verdensmålene for bæredygtig udvikling. Målene vil guide politikker og budgetplanlægning i de næste 15 år. Den nye dagsorden indebærer et historisk løfte om at udrydde fattigdom - overalt i verden og for altid Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtigt de et frit, rigt og trygt samfund i Danmark og at gøre en forskel i verden omkring os. Vi skal give Danmark videre til vores børn og børnebørn, som et friere, rigere og mere trygt land. Forudsætningen er vækst og velstand. For uden vækst er mulighederne små. Udviklingen skal ikke alene være til gavn for de få, men give bedr Udvidelse af infrastruktur og opgradering af teknologi til at levere rene energikilder i alle udviklingslande er et essentielt mål, som både kan fremme væksten og hjælpe miljøet. Bæredygtig energi er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030

SDG Danmark er et netværk til formidling af viden om bæredygtighed og især om vidensformidling om netop dét. Hvordan får man folk til at mødes? Hvordan skaber med et spændende møde - og får fulgt op? Og hvor kan jeg knytte nye kontakter, som kan lære mig mere Mål 14 Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer Mål 15 Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet Mål 16 Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund Alle 17 mål hænger sammen med UNDP's strategiske plan og dens fokusområder: bæredygtig udvikling, demokratisk regeringsførelse og fredsopbygning, samt modstandsdygtighed. Især er mål nummer et vedrørende fattigdom, mål ti om ulighed og mål 16 om regeringsførelse særlig relevante for UNDP's arbejde og langsigtede plan Køb den officielle SDG-pin for at vise, at du støtter FN's 17 verdensmål. Med dens farverige udtryk kan du bære den med stolthed, mens du viser verden, at du støtter de fremtidssikrende mål. UNICEF Danmark kæmper for en verden, hvor intet barn skal lide eller efterlades helt alene

Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion - sdg-accelerator.or

Bæredygtighed og socialt ansvar var fællesnævner, da elever fra ungdomsuddannelser på Færøerne, i Grønland og hele Danmark til DM i iværksætteri præsenterede deres projekter og opfindelser for bland UNLEASH is a global innovation lab, which gathers 1,000 talent annually to collaborate on solutions to meet the United Nations Sustainable Development Goals. In 2019, UNLEASH will be held in Shenzhen, China from November 6-13. Applications for this year's UNLEASH are closed and we thank everyone who submitted an application

Gennemgangen er en blanding af tal og statistik fra forskellige kilder og rapporter. Ifølge det såkaldte SDG Index & Dashboards, der er udarbejdet af the Sustainable Development Solutions Network og Bertelsmann Stiftung, ligger Danmark på en overordnet 2. plads ud af 149 lande, når det drejer sig om at leve op til de 17 verdensmål Ifølge SDG-målet, som er den lyseblå kurve i figuren, er der i dag ca. 254.000 fattige. Det nye mål kan ikke opgøres før 2015 uden databrud, da det er baseret på den nye formuestatistik. Mange fattige børn og kraftig stigning de seneste år Antallet af fattige børn i Danmark steg til 64.500 i 2017 Få information og nyheder om selskaber der går forrest, når det gælder SDG mål. Følg med i de selskaber som SDG Invest har investeret i Konkret for baselinen på mål 11 kan vi se, at andelen af affald, som bliver genanvendt i Danmark, er steget med 5 procentpoint fra 2014 til 2016. Hvis udviklingen fortsætter i samme hastighed, vil Danmark nå målsætningen om, at 50 procent af alt husholdningsaffald bliver genanvendt et sted mellem 2021 og 2022

SDG-målene består af 19 målsætninger, der dækker fem temaer; mennesker, planeten, velstand, fred og partnerskaber. For os er SDG-målene en overskuelig måde at arbejde efter bæredygtige målsætninger, såvel som et værktøj til at udfordre os selv i forhold til at gøre det endnu bedre Danmark har ikke indrapporteret tal for fysisk og seksuel chikane. Et sidste delmål under Mål 11 (delmål 11.7.), er, at der inden 2030 skal gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige rum, især for kvinder og børn Vores mål med dette site er at give lærere og deres elever på landets ungdomsuddannelser mulighed for at opnå viden, holdninger og handlingskompetence i forhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Sitet vil løbende blive opdateret med nyeste statistik, viden og nye undervisningsøvelser

Mål 16 handler bl.a. om at bekæmpe alle former for voldsrelaterede dødsfald, reducere ulovlige penge- og våbenstrømme og sikre beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder. Kilder: Verdens Bedste Nyheder og UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke I den anden SDG-workshop, 22. november, går vi i dybden med de SDG-mål, der er mest relevante for den danske kontekst. Hvor er det Danmark kan forbedres mest frem mod 2030? Og hvor er de største mulighed for at have en impact ift. den globale udvikling? Moderator: Esben Alslund-Lanthé

I et nordisk perspektiv er der mange ligheder i rapporten, men landene prioriterer forskellige mål. Finland, Sverige og Norge har alle uddannelse i top tre blandt prioriterede SDG mål. I Danmark ligger klimaindsats, bæredygtig energi og bæredygtig byer og lokalsamfund som de højst prioriterede indsatsområder Den danske SDG handlingsplan forventes klar fra Finansministeriet i løbet af foråret 2017, men mange virksomheder er allerede i gang med at se på, hvilke nye forretningsmuligheder en opfyldelse af SDG'erne bringer med sig. Fx mål 3 'Sundhed og Trivsel' stiller nye krav om adgang til sundhed for alle, øget efterspørgsel på grøn.

Danmark på fattigdomskurs Flere og flere børn vokser op i fattigdom 3 Efter SDG-målet for fattigdom lever knap 44.000 børn i fattigdom i Danmark, og prognosen for 2017 er desværre ikke opløftende. Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, som trådte i kraft i de sidste måne er motoren bag implementeringen af verdensmålene i Danmark. Denne rapport understøtter dette udsagn. Herudover forventer den danske regering i løbet af 2018 at lancere en SDG-fond, der vil investere i bæredygtige projekter i udviklingslande. Fonden er et partnerskab mellem regeringen og private investorer. Stigende engagemen

17 mål, 169 delmål og 232 indikatorer. Det skorter ikke på målepunkter for FN's Verdensmål. Sammen med en række partnere har Rambøll Management Consulting netop færdiggjort Danmarks første SDG-baseline projekt. Projektet giver indblik i, hvordan Danmark klarer sig på Verdensmål 11. Men hvad er så status primo 2019 I 2015 vedtog FN's 193 medlemslande - herunder Danmark - 17 verdensmål også kaldet Sustainable Development Goals eller SDG'erne. I Danmarks Statistiks verdensmålsplatform kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark SDG-MÅLENE ER FOR ALLE Regeringer, NGOer, virksom-heder og den almindelige borger er alle aktive aktører i at nå de 17 SDG-mål inden 2030. SDG-MÅLENE KRÆVER INVESTERINGER FNs Konference for handel og udvikling vurderer, at det vil koste 5-7 billioner USD om året at opnå de 17 mål frem mod 2030. SDG-MÅLENE ER MÅLBAR Danmark skal brande sig endnu mere på vores bæredygtige fokusområder. Det mener initiativtagerne til en undersøgelse der udsendes op til at Kristian Jensen repræsenterer Danmark til review af regeringens SDG handlingsplan i New York på onsdag FNs Sustainable Development Goals (SDGs) har som mål at hjælpe lande og virksomheder med at prioritere deres indsats for at afhjælpe de sociale, miljømæssige og politiske problemstillinger, der kræver den største opmærksomhed i de kommende 15 år. At indfri SDG målene er naturligvis en svær opgave, som kan tage lang tid

pågældende SDG-formulering. Blandt de fem SDG-mål, der vurderes som direkte relevante, er det særligt mål 3 (sundhed) og mål 4 (uddannelse) der påkalder sig opmærksomhed. Det er indenfor disse to områder, at en stor del af GTS-bevillingerne er placeret. Rapporten identificerer derudover fem øvrige mål, der kan siges at have en. Brug af Cookies. OK: Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mer

Mål 7. Bæredygtig energi - sdg-accelerator.or

Delmål . Indikator . 1.1. Inden 2030 skal ekstrem fattigdom være udryddet for alle mennesker overalt i verden, for øjeblikket målt som mennesker, der lever for mindre end USD 1,25 om dagen Myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund skal arbejde sammen for at skabe bæredygtig udvikling og vækst. Og det gælder både i Danmark og for vores indsats i udviklingslandene, hvor vi jo blandt andet gennem myndighedssamarbejdet inddrager mange ministerier, styrelser, kommuner og private virksomheder, siger Ulla Tørnæs SDG Accelerator. Styrk både bundlinje og Verdensmålene - Fejring af virksomhederne i SDG Accelerator. Det er med stor glæde, at UNDP og Industriens Fond kan invitere til en fejring af de virksomheder, der i 2018 har fuldført SDG Accelerator for små og mellemstore virksomheder

SDG Danmark - Et bæredygtigt netvær

 1. SDG-konference. Fra Filantropi til Forretning og UNDP's projekt SDG Accelerator afholder stor konference i Industriens Hus d. 15. maj. Konferencen kommer til at handle om innovation i arbejdet med verdensmålene, og programmet er under udvikling
 2. liste
 3. The Sustainable Development Goals (SDGs) are a collection of 17 global goals set by the United Nations General Assembly in 2015 for the year 2030. The SDGs are part of Resolution 70/1 of the United Nations General Assembly, the 2030 Agenda
 4. I et nordisk perspektiv er der mange ligheder i rapporten, men landene prioriterer forskellige mål. Finland, Sverige og Norge har alle uddannelse i top tre blandt prioriterede SDG mål. I Danmark ligger klimaindsats, bæredygtig energi og bæredygtig byer og lokalsamfund som de højst prioriterede indsatsområder
 5. Danmark vil særligt fokusere på de verdensmål, hvor vi har særlige interesser på spil, kan søge aktive partnerskaber og skabe de bedste resultater. 2030-dagsordenen indeholder udover de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling også 169 delmål med konkrete målsætninger
 6. - SDG'erne er det bedste sprog, der er opfundet, siger adm. direktør Tore Harritshøj (th.) fra E.ON Danmark bivånet af to af de eksperter, der har hjulpet SDG Accelerator på vej: Adm. direktør Torben Møger Pedersen fra Pension Danmark og journalist Pernille Enggaard fra Millionærklubben på Radio24syv

Verdensmålene for bæredygtig udvikling (gl) FN's

 1. The rescue of the SS Danmark began on April 6, 1889, when the cargo ship, SS Missouri, came to the rescue of the sinking SS Danmark and saved all of the passengers and crew of the Danmark. The Danmark was part of the Thingvalla Line and was a 3414-ton steamship. On this its last voyage, it carried 59 crew members and 665 passengers from Denmark.
 2. Herunder hvilke mål Københavns Kommune allerede har opstillet. Og for det andet seks strategiske indsatser, med fokus på, hvordan SDG'erne kan integreres i Københavns Kommunes daglige arbejde: 1. Sikre ambitiøse mål på alle SDG'er. Målsætning om at Københavns Kommune skal have ambitiøse mål inden for alle 17 SDG'er. 2
 3. sales director, head of public and private sales. send mail: sales director financial sector & head of c&ps jesper fløystru
 4. Projekt baseline: Lever Danmark op til de 17 verdensmål? Danmark ligger #2 på SDG Index, der tracker, hvordan verdens lande performer på verdensmålene.Alligevel har flere måtte stille sig selv ovenstående spørgsmål efter, at det er blevet klart, at langt fra alle 232 indikatorer 1) har relevans i en dansk kontekst, og 2) kan måles med nuværende datasæt
 5. SDG-fonden er den tredje såkaldt blended finance fond, som PensionDanmark er med til at skyde i gang sammen med IFU. Vi forventer et godt afkast og er stolte over, at vi hermed både kan give vores bidrag til at løse nogle af de store udfordringer, verden står over for, og hjælpe danske virksomheder ud på nye markeder

Køb den officielle SDG-pin, og støt FN's - UNICEF Danmark

 1. I øjeblikket lægger mange virksomheder energi i at synliggøre deres støtte til SDG-erne, især ved brug af de farverige ikoner i årsrapporter og på hjemmesider. Reel effekt får indsatsen imidlertid først med strategisk planlægning og en eksekvering, der baserer sig på væsentligheds- og risikovurderinger, samt indsatser der er målbare
 2. Når jeres virksomhed har overblik og er parat til at bruge SDG'erne strategisk i jeres kommunikation og forretningsudvikling, stiller Sprint17 en række redskaber til rådighed, der omsætter virksomhedens mål til konkret handling
 3. Pinnen er farvestrålende, da den har et farvefelt for hvert af de vigtige SDG-mål (Sustainable Development Goals). Du kan bære den med stolthed på din trøje, jakke, taske eller skjorte eller bruge den flotte SDG pin som gave - på den måde spredes det bæredygtige budskab. I shoppen har vi også legetøj, og spændende accessories

Denmark .:. Sustainable Development Knowledge Platfor

Arbejder din virksomhed strategisk med at løfte verdensmålene indenfor sult, sundhed eller uddannelse? I fællesskab kan virksomheder og Røde Kors gøre langt mere og bedre gennem innovative løsninger, der gør brug af hinandens kernekompetencer, ekspertise og ressourcer Opret en konto, eller log på Pinterest. Få idéer til opskrifter, boligindretning, mode og meget mere UNESCO har offentliggjort rapporten Accountability in Education 2017/18 - Meeting our Commitment, med gennemgang af hvordan alverdens lande gør fremskridt mod FN's SDG mål for 2030. Danmark klarer sig pænt på flere områder, men ser man på målet om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, så ligger vi på 31. pladsen med 82 %, der. Danmark er langt fra SDG'erne. Jeg er meget rundt og holde foredrag, og jeg må med skam sige at når jeg spørger ind til kendskabet omkring verdensmålene er det tragisk få der kender dem og jeg tror kun jeg har mødt hvad der kan tælles på en hånd af virksomheder der arbejder strategisk med målene

I 2018 har virksomhederne virkelig taget FN's verdensmål til sig som pejling for bæredygtig udvikling. Det er godt. Men med det har endnu en washing-mulighed desværre set dagens lys: SDG-washing (Sustainable Development Goals-washing); man smider SDG-logoer ud over sin samtale med omverdenen og siger, det er vigtigt Privatlivs- & Cookiepolitik. Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies

Vores mål er at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at fremme brugen af Additive Manufacturing og 3D print. Vores fokus er på små og mellemstore virksomheder og udvikling af nye forretningsmodeller, som kan føre til vækst, innovation og bæredygtige løsninger Derfor er SDG 11 et af de verdensmål, som rammer forholdsmæssigt flest mennesker i dagligdagen bredt over hele kloden - og af samme grund kalder målet på særdeles stor opmærksomhed i f t planlægning, udførelse og drift. I Danmark har vi rundt regnet 300 byer med mere end 2.000 indbyggere Industriens Fonds strategi og virke tager afsæt i Fondens mission: at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.Konkurrenceevnebegrebet skal forstås bredt. Dog prioriterer Fonden projekter, der har størst mulig effekt på virksomhedernes værditilvækst til gavn for Danmark.Industriens Fond vil særligt styrke virksomhedernes vækst ved at udvikle og støtte projekter med fokus på Rå data skal knække verdens problemer. De seneste års eksplosive vækst i data skal bruges til at gøre verden bedre, mener FN. Det bliver en svær balancegang, for sporing af millioner af menneskers daglige færden kan også bruges til politisk kontrol B Corp Danmark, Copenhagen. 516 likes · 5 were here. B Corp er en global bevægelse af 2.776 virksomheder med et fælles mål: at redefinere det, der skaber..

www.sdgindex.or Sustainary har hertil introduceret SDG Super Heroes serien, hvor individer, NGO'er eller virksomheder hyldes for at integrere verdensmålene ind i deres kernekompetencer og dermed bidrage til at nå FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Læs om Dansk AM Hub som superhelt her Den danske regering arbejder på en plan for, hvordan vi skal implementere de globale bæredygtighedsmål - SDG'erne. Planen kommer på gaden i foråret 2017, og mens vi venter, kan det give mening for vandsektoren i Danmark at overveje, hvordan bæredygtighedsmålene kan få betydning for vores daglige arbejde, og hvad vi kan gøre for at støtte op om dem

SDG'erne - en gylden mulighed for Danmark Dansk Design Cente

FAKTA OM DANISH SDG INVESTMENT FUND Pensionsselskaberne PKA, PensionDanmark, PFA ATP, JØP/DIP, samt PenSam har i samarbejde med IFU etableret Danish SDG Investment Fund, der via kommercielle investeringer i udviklingslande skal bidrage til realiseringen af FN's verdensmål og fremme salget af dansk teknologi og know-how ling. Verdensmålene er gældende for alle lande og består af i alt 17 mål og 169 delmål. I PensionDanmark er ansvarlighed og bæredygtighed en del af DNA'et. Med Verdensmålene har vi fået en ramme at sætte arbejdet ind i, og de åbner for nye muligheder Danmark har en gammel, velprøvet og succesfuld opskrift på et velfungerende arbejdsmarked, hvor både fagbevægelse og arbejdsgivere bidrager til samfundets velstand og den enkeltes velfærd. Udgangspunktet er, at vi er stærke, ligeværdige parter, som sidder ved samme bord - men på hver sin side • FN vedtog sidste år 17 mål for bæredygtig udvikling, de såkaldte SDG-mål (Sustainable Development Goals). • Bæredygtighed skal forstås bredt, og de 17 mål handler derfor både om klimaforandringer, menneskerettigheder, sult og fattigdom. • Mål nr. 5 handler om ligestilling og empowerment af piger og kvinder

SDG mål - Danmarks Indsamlin

Himmerland Boligforening er i front med digitalisering. Himmerland Boligforening er de første i Danmark med ADE (Automatic Data Exchange). Det har ifølge Rikke Holmsgaard, der sidder med ADE i virksomheden, været super spændende at være med til at udvikle det, og hun er meget positiv omkring systemets fordele Danmark klarer sig generelt godt på en lang række af de 17 SDG'er som bekæmpelse af sult og fattigdom, uddannelse til alle og ligebehandling. Men mål nummer 12 'Ansvarligt forbrug og produktion' er en udfordring for Danmark Meget mere end Danmarks førende erhvervsavis. Børsen sætter dagsordenen for erhvervslivet. Vi skriver interessant og med kant. På alle platforme AWE Danmark - Asociation for World Education inviterer til debatmøde. Torsdag den 8.september kl. 15 - 17 - Vartov Farvergade 27 København K. Både internationalt og i Danmark nævnes globalt medborgerskab ofte i sammenhæng med FN nyligt vedtagne mål for bæredygtig udvikling FN's 17 verdensmål også kaldet Sustainable Development Goals (SDG) er mange forskel-lige ting, men hvordan kan hospitaler bidrage med løsninger, der bringer os tættere på at nå et eller flere mål? Når hospitaler og regioner skal udvikle nye strategier, bør man forholde sig aktivt til verdensmålene

Hør 17 danske virksomheder fortælle hvordan og hvorfor de arbejder med FN's verdensmål. Vi taler bl.a. med Baisikeli, der eksporterer genbrugscykler til Mozambique og Orana, der eksporterer en dansk arbejdsdag til fordel for kvinder i Vietnam Red Barnet redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. Vi kæmper for børns rettigheder. Støt os og gør en forskel

Mål 1 - Afskaf fattigdom - UN

En uddannelsespolitisk vision for Danmark i en global ramme I 2019 skal der være valg til Folketinget og en ny regering skal sætte mål og visioner for Danmark de næste fire år. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) vil med årsmødet 2019 opfordre til, at det politiske arbejde kommer til at indeholde en uddannelsespolitisk vision Forlaget Andersen udgiver i januar 2018 erhvervshåndbogen 'Klimaledelse'. Mit bidrag til antologien består af en artikel - Kom i mål med SDG-erne. Læs den hér CSR-rådgivning.dk er eksperter i at hjælpe danske virksomheder med at indarbejde SDG'erne i mål og strategier, så de skaber øget top- og bundlinje på en effektiv måde - for både virksomheden selv og resten af verden

Sådan arbejder du med verdensmålene (SDG'erne) 1. SÅDAN ARBEJDER DU MED VERDENSMÅLENE ('SDG'ERNE') Workshop for det grønlandske civilsamfund D. 14. NOVEMBER 2017 2. VELKOMMEN! Anita Hoffer, Bestyrelsesformand, Transparency International Greenland & Lotte Kirkegaard, Sekretariatschef, CSR Greenland 3 Ambitiøse mål skaber innovation og konkurrencekraft We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one tha

KL mener, at baselinen markerer et fremskridt i kommunernes arbejde med verdensmålene. Baselinen giver forudsætningerne for, at vi i Danmark kan udvikle indsatsen, da vi med baselinen vil få viden om, hvordan arbejdet med realiseringen af de enkelte mål skrider frem Nogle lande har et velfungerende samfund, mens andre lande har problemer med fattigdom, arbejdsløshed og sygdomme. I rige lande som Danmark har vi eksempelvis både gratis adgang til sygehuse og uddannelse, mens mange afrikanske lande ikke kan garantere lægehjælp eller skolegang til alle - især kvinder

Hvordan påvirker dette virksomheder og deres rolle ift. at støtte SDG målene? En del af den kulturforandring, der er behov for, handler om den tidshorisont, som folk anvender, når de vurderer disse risici. De fleste tænker kun i en femårig- tidshorisont. Virksomheder har 5-års planer, politikere arbejder med en cyklys på 4-5 år SDG-Æsken indeholder 17 stykker fyldte chokolader, der hver især afspejler hvert enkelt SDG-mål på indhold, såvel som på form og farve. Tanken med æsken er, at den skal introduceres til marts, i forbindelse med planlægningen af alle SDG-konferencerne Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst Klar gennemgang fra @KRichardsonC af hvorfor regeringens klimaplan ikke er nok hvis vi skal nå Paris-aftalen. Brug for højere mål - og især mere handling på korte bane 1000 talenter fra hele verden er i disse dage i Danmark for at arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling som en del af initiativet UNLEASH. Mandag besøgte 150 af dem Dansk Design Center for at høre om og give input til vores arbejde med design og sundhed proklamerer plenarforsamlingen derfor nu denne Verdenserklæring om Menneskerettighederne som et fælles mål for alle folk og alle nationer med det formål, at ethvert menneske og ethvert samfundsorgan stedse med denne erklæring for øje skal stræbe efter gennem undervisning og opdragelse at fremme respekt for disse rettigheder og friheder.

populær: