Home

Nitrat planter

Nitrat og nitrit i vand. Nitrat og nitrit er den vigtig del af kvælstofs kredsløb i naturen. Planter har brug for nitrat for at opbygge proteiner. Men selv om protein er nødvendigt for at få grønne planter, så kan for meget nitrat også gøre skade Det er lykkedes via kemisk og fysisk induceret mutation at fremstille sådanne planter og fodringsforsøg har da også vist at udledningen af ufordøjet fosfor kan reduceres med 40 til 50%. Desværre har plantelinierne et lavere udbytte samt en stærkt reduceret fremspiringen efter udsåning i marken Nitrat følger derfor i stor udstrækning med vandet på dets vandring mod grundvandet eller til vandløb og søer. Der er ofte en stor immobil pulje af ammonium i jorden, og nitrifikationen gør denne pulje mobil ved at omdanne den til nitrat Planter, der er tilpasset kalkholdige jorder, udnytter typisk nitrat, mens planter tilpasset en mere sur jordbund bedst udnytter ammonium, og netop nåletræer er gode til at udnytte ammonium. Hertil kommer det forhold, at ved lavere temperaturer bliver ammonium udnyttet langt bedre end nitrat

It was largely a process of elimination that led Dan Wilson to start applying anhydrous ammonia (NH3) with a corn planter last year. Previously, he applied NH3 in the fall. But that typically took an extra 30 to 40 pounds of nitrogen. Plus, it required an extra trip during a busy time of the year. Alle planter optager uorganisk kvælstof fra jorden i form af nitrat eller ammonium. Det . gør de kvælstoffikserende planter også, hvis de uorganiske former er til stede i tilstræk-kelig høje koncentrationer (da etableres sym-biosen med N. 2-fikserende bakterier ikke). Ammonium. er en kation, som er meget mindre mobil end nitrat, og den. Nitrit, Nitrat og Ammonifikation. Selv om planterne godt kan optage ammonium, vil de fleste af dem lige så gerne have nitrat. De eneste undtagelser er de planter, der er tilpasset nicher med sure jordbundsforhold, de såkaldte surbundsplanter Nitrat i drikkevandet er uønsket, da det kan påvirke vores sundhed negativt. Den øvre grænse for hvor meget nitrat der tillades i drikkevandet er fastsat i forhold til risikoen for akut forgiftning med nitrit og blå børn-syndromet. Men nitrat i drikke-vandet mistænkes også for at være medvirkende årsag til mavekræft Den negative nitrat optages på en anden måde, da den ikke bindes til kolloiderne, men findes opløst i jordvandet. Når der optages nitrat skal den følges af en tilsvarende positiv ladet mineralstof for at holde elektrisk neutralitet - nitrat stimulerer optagelsen af andre næringsstoffer

For at planter skal vokse optager de nitrat og bygger det ind i deres egne molekyler. N genfindes i planter som især protein eller DNA, som så kalde for N. Når et dyr æder planter, forbliver N på organisk form, så her sker ingen ændringer. Når de levende organismer dør, synker de til bunden. He Nitrat Opphopning . Planter bruker vanligvis nitrat så snart de absorberer det fra jord, slik at mengden som finnes i deres vev er vanligvis lav. Av og planter inneholder slike høye nitratnivåer som beitende dyr kan bli forgiftet. Nitrat toksisitet reduserer mengden oksygen i kroppen sin

Panter bruger nitrat som et næringsstof, så den kan vokse. Planter elsker når de får nitrat, men det kan også blive for meget. Hvis der er for meget så gider planterne ikke at optage det, fordi de allerede er fyldt op med det. Det nitrat som så er tilbage i jorden kommer sammen med regnen ned til grundvandet tes af kvælstoffikserende planter, eksempel-vis ærter og kløverplanter. Andre landbrugs-afgrøder, der ikke er kvælstoffikserende, må tilføres kvælstofholdig gødning for at sikre et optimalt udbytte. Nitrat i den umættede zone Det nedsivende vand indeholder nitrat under såvel dyrkede som ikke-dyrkede arealer. Kon Effekter af nitrat i fjord og hav I havet, som i søer, er planktonalger (mikro-skopiske planter, som svæver frit i vandet) en vigtig del af økosystemet og den samlede plantevækst. De andre planter sidder på bun-den, som fx ålegræs. Fra februar til november er der overskud af sollys, så deres vækst stop

1044 Nitrat og nitrit i vand - fysik7

Nitrat er altså i virkeligheden et andet navn for nitrationen. Den beskrives kemisk ved formlen NO3. Nitrat indholdet bør aldrig være over 40ppm (ppm kommer af engelsk Part per Million, altså milliontedel). En nitrat på under 20 ppm er helt betryggende. Symptom på for høj nitrat forekomst er at fiskene virker sløve og har ringe ædelyst Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger planter har brug for. Faktisk skal planter optage det i ganske store mængder for at vokse optimalt. 80% af vores atmosfære er kvælstof, men det er i en form, som planterne ikke kan optage. Først når nogle særlige jordbakterier har omdannet kvælstoffet til nitrat og ammonium, kan planterne optage kvæl­ stoffet og vokse Hvad er kvælstof Kvælstof er et grundstof, der på latin kaldes nitrogen. Det findes som frit kvælstof (N 2) i luften - og fylder 78 % af vores atmosfærde.Derfor er det også underligt, at planter og dyr skal kæmpe sådan for at få fat på det. Læs mere om hvordan planterne gør det her

Fosfor i planter - ressource og miljøfaktor - Biokemisk Forenin

Både ammonium og nitrat kan som nævnt optages af planternes rødder. Bælgplante r som bønner og ærter afviger i deres forhold til nitrogen fra andre planter. De optager ganske vist ammonium og nitrat som alle andre planter, men kan som de eneste planter også udnytte luftens frie nitrogen, N 2 Ammoniakken indgår i cellerne på samme måde som ammonium og nitrat. Uden kvælstof kan planterne slet ikke leve. Og jo mere kvælstof der er, jo hurtigere vil de alt andet lige vokse og formere sig. Dyr består også af kvælstofholdige, organiske forbindelser, men de får dem ved at æde planter eller andre dyr I know that plants are generally good for aqauriums, however with my african cichlids, i cant put any into my tank. I know plants lower nitrates, and was hoping to set up a somewhat small (around 15 gal) refugium tank with plants to help the water, however i don't knw what plant, if there is one, that could live in high pH water, and effectively break down nitrate without growing out of a. Best Times and Places to Apply Nitrogen to Boost Yields Strip-till and planter-applied nitrogen bypass the carbon penalty by keeping the plant happy while the microbes immobilize nitrogen to.

kvælstofkredsløb Gyldendal - Den Store Dansk

Her en lille snak om HVORFOR mangel på nitrat og fosfat (læs: nitrogen og fosfor) kan virke hæmmende for vækst I specielt følsomme naturområder kan det ændre den vilde flora, ved at næringskrævende planter tager over og udkonkurrerer mange af de planter, som kun vokser på næringsfattige steder. Særligt følsomme naturtyper er højmoser, heder og overdrev, der helt kan forsvinde, hvis de får for mange næringsstoffer Shop Hundreds Of Indoor & Garden Planters! Low Price, Most Ship Fre Den første effekt af høje nitratindhold kan ses i anlægget liv. Selvom planterne forbruger nitrat, hvis niveauet er for højt, der ville være for meget for dem at gøre brug af, og det vil dræbe planterne. Så når disse planter rådner i akvariet, de til gengæld frigive nitrat i vandet, at øge niveauet endnu mere de nitrate™ is an economical, natural, porous material with a pore distribution and geometry that promotes both aerobic nitrification within the first few millimeters of depth and anaerobic denitrification at the core

Nitrat eller ammonium? - Københavns Universite

  1. Nitrat-grænser Fiskene har det bedst hvis nitrat er under 20 mg/liter. Planter ønsker gerne nitrat omkring 20 mg/liter. Nitrat-grænsen for menneskers drikkevand er 50 mg/liter. Nitrat over ca. 100 mg pr. liter kan medføre sygdomme som svamp og hvide pletter samt åndedrætsproblemer
  2. Rensning af drikkevandet for pesticider og nitrat på enkeltejendomme kan i nogle tilfælde være en mulighed. Formålet med denne rapport er, at vurdere de anlægstyper der er på markedet, som kan rense drikkevand for pesticider og/eller nitrat på enkelt vandforsyningsanlæg (private brønde og boringer). Anlægstyperne vurdere
  3. In freshwater or estuarine systems close to land, nitrate can reach concentrations that can potentially cause the death of fish. While nitrate is much less toxic than ammonia, levels over 30 ppm of nitrate can inhibit growth, impair the immune system and cause stress in some aquatic species

Nitrat Test Kit - jord Nitrat Test Kit 3- planter Nitrat Test Kit - vand Super nem test til hurtig måling af nitrat: jord, planter, vand. Produkt data for NECi Nitrat jord test kit: Type: Semi-quantitative test Levering: kit med 5-10-25-50 test →rød-violet Graduering: 0 ppm- 50 ppm NO 3-N (Nitrat Nitrat stammer ofte fra gødning fra landbruget, men kan også stamme fra spildevand, lossepladser og døde dyr og planter. Nitrat er letopløseligt i vand. Når vand med opløst nitrat siver ned gennem jorden, optages både nitrat og vand af planterne efter deres behov. Hvis der er mere nitrat, end planterne kan omsætte, fortsætter de Noen planter, f.eks. røsslyng mangler dessuten enzymsystemet for å omgjøre nitrat, så for disse plantene må det være en stor fordel at N i form av ammonium tilføres. Nitrat er dessuten mer utsatt for utvasking til grunnvannet fordi nitrat er svært svakt absorbert av jordpartikler Planter mærket med Medium kræver omkring 10-15 mg CO2 per L, men Advanced planter kræver 15-30 mg CO2 per L. Hvad er CO2, dKh og pH? Har jeg brug for CO2? Hvis du vil have planter, som er mærket med Medium eller Advanced i dit planteakvarie, er du nødt til at tilsætte CO2 Planter udnytter hovedsagelig ammonium frem for nitrat som en kilde til nitrogen i hårdtvands akvarier. Dog vil de som oftest bruge nitrat når ammonium kilden er opbrugt, og husk at nitrat er langt sikrere når hensynet til fisk skal tages, specielt i hårdt vand

Planter-applied nitrogen - Successful Farmin

Fordi molybdæn er involveret i både nitrat assimilation og kvælstoffiksering, kan en molybdænmangel medføre kvælstof-mangel, hvis kvælstofkilden primært er nitrat eller hvis planten er afhængig af en symbiotisk kvælstoffiksering. Selvom planter kun har behov for små mængder molybdæn, kan nogle jorde indeholde utilstrækkelig niveauer Men nitrat kan jo også optræde naturligt? Nej, der er nogle planter som kløver, lucerne, ærter og hestebønner, der selv producerer rigtig meget nitrat. De har det, der hedder knoldbakterier, og de har en fantastisk evne til at hente den kvælstof, der er i luften (og luften består jo af 78 procent kvælstof) og lave den om til nitrat Save potassium nitrate to get e-mail alerts and updates on your eBay Feed. + 1 lb Pure Potassium Nitrat KNO3 Greenhouse Grade Crystals FREE PRIORITY SHIPPIN

kapitel 4 kvælstof - i luften, På land og til vand

Skriv et svar til: Planters optagelse af nitrat. Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger Dyr og planter i et skovlandbrug. De skal lade være med at bruge/ting der udleder for meget Co2, der bruger for meget vand og gødningsstoffer. De skal lade være med at plante træer der bruger for lang tid på vokse op, for så er det ikke bæredygtig landbrug, hvis de f.eks. skal vente i 30-40 år Potassium nitrate is a chemical compound with the chemical formula K N O 3. It is an ionic salt of potassium ions K + and nitrate ions NO 3 − , and is therefore an alkali metal nitrate . It occurs in nature as a mineral, niter Start med at beskære planterne voldsomt, så de inficerede blade fjernes. I nogle tilfælde er det nemmest at fjerne alle planter og skifte dem ud med en skov af nye friske planter. Det er en god ide at købe en masse af de hurtigtvoksende planter, så de kan forbrænde de overflødige næringsstoffer

Kvælstofkredsløb - Wikipedia, den frie encyklopæd

Nitrat er et kvælstof som er i et kredsløb hele tiden. Når planter skal vokse skal de bruge nitrat, det gør de fordi der sidder bakterieknolde på plantens rødder der optager nitratet for den Define nitrogen. nitrogen synonyms, nitrogen pronunciation, nitrogen translation, English dictionary definition of nitrogen. n. Symbol N A nonmetallic element that constitutes nearly four-fifths of the air by volume, occurring as a colorless, odorless, almost inert diatomic gas,..

Fotosyntese kræver altså lys. I mørke ånder træer og planter ligesom alle os andre. De dele af træet, der ikke er grønne, ånder også hele tiden. Når mennesker, dyr og planter ånder, forbrænder vi sukker og ilt for at få energi - og udskiller kuldioxid og vand 1. Children and teens are at higher risk of having warts, especially common warts, plantar warts, and flat warts. The human papillomavirus is more easily contracted when there is a break in the skin, which might explain why children and teens are at greater risk.

Nitrogen Sources in Potato Fertilizers Introduction Appropriate fertility management is a requirement in effective and prosperous potato production systems. A successful fertilizer program helps provide top yields of high quality potatoes while maximizing returns on fertilizer investment. As fertility programs become more specialized, one facto Urban-Hydroponic Calcium Nitrate Fertilizer 15.5-0-0 2 lb. This is the fertilizer the professionals trust in increasing nitrogen levels which improves vegetation growth. This contents of product and will make approximately 375 gallons of fertilizer Alibaba offers 10 Natur Potassium Nitrat Suppliers, and Natur Potassium Nitrat Manufacturers, Distributors, Factories, Companies. There are 6 OEM, 5 ODM, 2 Self Brand

Marianne fortæller om det naturlige kvælstofkredsløb. This feature is not available right now. Please try again later Define nitrate. nitrate synonyms, nitrate pronunciation, nitrate translation, English dictionary definition of nitrate. n. 1. The univalent anionic group NO3, derived from nitric acid, or a compound containing this group. 2. Fertilizer consisting of sodium nitrate, potassium..

Amounts shown in italicized text are for items listed in currency other than U.S. dollars and are approximate conversions to U.S. dollars based upon Bloomberg's conversion rates Fosfor er et vigtigt plantenæringsstof, som tilføres markerne i gødning. Der er fokus på at reducere fosforudledningen, bl.a. ved at reducere indholdet i husdyrgødningen gennem tilsætning af enzymer til dyrenes foder række problemer, fordi saltet i mange tilfælde skader både planter, jord, biler, beton, belægninger og grundvand. Dette hæfte koncentrerer sig om konsekvenserne for de træer og buske, der vokser langs gader og veje. Ofte betyder saltet, at planterne trives så dårligt, at de ikke er nogen be-rigelse for vejmiljøet

nelsen af nitrat, som derfor ophobes i jorden i en periode, hvorefter det typisk udnyttes af planter som kvælstofkilde eller tabes gennem udvaskning. Men nitrat kan også indgå i visse bakteriers stofskifte, hvorved der dannes frit luftformigt kvæl-stof (N 2) ved en proces kaldet denitrikation. Forudsætningen for dette er iltfattige forhold Contains one (1) API NITRATE 90-Test Freshwater and Saltwater Aquarium Water Test Kit, including 2 bottles of testing solution, 2 color cards and 1 glass test tube with cap Detects high nitrate levels from 0-160 pp Planter risikerer at blive spist eller klippet ned. De kan forsvare sig så dyrene mister lysten til at spise dem. De kan også satse på at kunne gendanne de dele som de mister. Derfor kan det være en fordel for planter som risikerer at blive spist, at have vækstpunkter eller knopper i jordoverfladen Aqua Line TF Planter: Professzionális növénytáp Az Aqua Line Planter, összetételének köszönhetően a növények gyors regenerálódását segíti elő.Ragyogó természetes színeket és gyors erőteljes növekedést biztosít nitrater og Planter Fri kvælstof i atmosfæren er stort set inaktiv , biologisk . Bakterier , der arbejder i symbiose med en trærod knuder skabe nitrat forbindelser i jorden , som derefter bruges af planter og senere dyr . Kemisk syntese nitrat piller anvendes som gødning , fordi de kan anvendes i de niveauer, der er nødvendige for landbruget

A nitrátion a salétromsav konjugált bázisa, benne a központi nitrogénatomhoz három egyenértékű oxigénatom kapcsolódik síkháromszöges elrendezésben. A nitrátion egyszeres negatív töltésű, ami a központi nitrogénatom +1, és a három oxigénatom egyenként − 2 ⁄ 3 töltésének eredőjeként adódik Igennem årtier har det været en kendt sag, at planter ikke får noget som helst ud af, at pulveriserede knogler strøs ud over skuddene. En meget sur mosejord er til nød i stand til at trække næringsstoffer ud af den robuste knogleapatit og gøre den tilgængelig for afgrøderne - det er eksperterne enige om

Planteernæring - landbrug-ph

Heller ikke planter kan leve af kærlighed alene. Der skal lys, vand og næringsstoffer til. Man kan gøde enten med naturgødning eller kunstgødning. Kunstgødning fremstilles på en fabrik og er et ret rent produkt. Naturgødning kan fx være hønsemøg eller staldgødning. Så når man gøder, er det for at øge udbyttet Kalium­gødning tilføres som fast tommelfin­gerregel årlig i en mængde på 1 kg svovlsur kali pr. 100 m², når analysere­sultaterne ikke siger noget andet. Kali­um kan også tilføres i form af kalium­nitrat, der giver kalium og kvælstof på en gang Konsekvensen af for meget næringsstof i vandmiljøet er, at fødekæden bliver forstyrret, og planter og dyreliv tager skade. Når der i økokredsløbet opstår en dyne af alger, døde dyr og mikroorganismer på bunden af en sø med en rimelig dybde, så vil der opstå iltsvind under dynen, og processen svinger til anaerob

Fosfat og nitrat (+ ammonium) - Biologi - Studieportalen

Som med planter på land er planter i vand afhængig af nitrat for at vokse. Det vil sige, at hvis der ikke kom nitrat til vandmiljøet, ville vandmiljøet være gold som en ørken. Dårligt vandmiljø skyldes fortidens synder. Hovedparten af nitrat udvaskes om efteråret og vinteren og kun en lille del om foråret og sommeren {{::text.PAGINATION_PAGE}} {{page}} / {{maxPage}} 1; Akvarie West; Jernbane Allé 7 ; 7480 Vildbjer Dry Calcium Nitrate has an analysis of 15.5-0-0 19% Ca and it's derived from reacting a derivative from the atmosphere. They pull out nitrate acid from the air and they react nitrate acid with the limestone and that is what gives calcium nitrate Kernen i frugt mere nitrat. Se også: metoder til neutralisering af nitrat (video) I planter, centnergraeskar familie, som omfatter squash, agurker, græskar, vandmeloner, squash, melon, er andelen af salte af salpetersyre i højere stilk i skorpe. Generelt er mængden af nitrater reduceres fra bunden til toppen af frugten

hvorfor trenger planter nitrat - Mozzaick

Nitrat er NO3-. Nr. 3 og 5 har begge pile op til marken, det betyder at den kan optages af planter. Der er også en pil fra Nitrat til jorden fordi den kan udvaskes til grundvandet. 6. Så går det videre til Denitrifikation. De betyder ikke og nitrafikition er det samme som før. Dvs. vi fjerner Nitrat fra systemet Gødning er 'mad' til jorden og planterne. Gødning er altså næringsstoffer til planter, som bevirker at planterne vokser og trives bedre. Alle haveplanter kræver næring. Det er ikke nok bare at plante dem i jorden og give dem noget vand, de skal have næring i form af kvælstof, fosfor og kalium What Are the Uses of Calcium Nitrate? Calcium nitrate is a compound of nitrogen and calcium. It is mainly produced in a granulated form and used as nitrogen fertilizer in agriculture, and it is used in waste-water treatment

Nitrat kredsløbet - VAND - MNP - sites

Testing Water Chemistry. To insure success in the planted aquarium you must test certain variables concerning water chemistry to help keep algae at bay and to provide an environment to insure optimum conditions for both the plants and your fish Ligesom mennesker har planter brug for mad for at overleve. For planter består måltidet imidlertid af næringsstoffer i jorden som fosfor, nitrat og kalium. Nu viser ny schweizisk forskning med dansk deltagelse, at planter er endnu mere avancerede, end man før har troet, når de vælger, hvilke af jordens stoffer, de har brug for This page was last edited on 3 August 2018, at 09:12. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply A TF Planter a mikroelemek pótlásával elősegíti az akváriumban keletkező nitrát, foszfát beépülését a növényekbe, így egészséges, jól fejlődő növényzetet eredményez ami felhasználja az algásodást okozó vegyületeket, háttérbe szoríthatja az algákat

aktive altså aminosyrer anaerobe antal antistoffer anvendes atmosfæren atomer atommasse autotrof bakterier benævnes bestemt binding biologisk bl.a blod bundet C02 kuldioxid cellemembranen celler CH2 CH2 coenzym cytoplasmaet dannes dødt organisk stof elektroner enzymer fedtstoffer fedtsyrer findes forbindelse foregår forekommer forskellige. Det er fordi at vårbyg kan blive stor inden den angribes af skadedyr og sygdomme. Ved ar så tidligt vokser planten sig større end ukrudtet, som først spire frem lidt sener. Når vi skal til at så skal det være med 3-4 cm dybde. Hvis det er til foder vi dyrker vårbyg, skal der etableres ca. 300 planter pr. m2. Inden såning skal der gødes

Keminote 2010 Den inderste skal kaldes også K-skallen, 2. skal kaldes L-skallen, 3. skal M-skallen osv. sådan som figuren herunder viser. Det maksimale antal elektroner er også angivet på figuren Den dannede nitrat fra nitifikationen kan planterne optage eller der kan forekomme en udvaskning af nitrat fra planters rodzone. Endvidere kan der ske en dentrifikation, hvor nitrat ved en reduktion omdannes til luftformigt N 2 eller N 2 O. De dentrificerende organismer er bakterier af slægterne pseudomonas micrococcus og bacillus

Borger Fagperson Fosfat. 13.05.2016. Definition. Måling af P-fosfat er indiceret ved nyreinsufficiens og (påviste) forstyrrelser i kalciumstofskiftet, fx hyper/hypoparathyreoidisme og vitamin D-mangel, nyre- og urinvejssten, malabsorbtion, uklare krampetilstande eller uklare tilfælde af træthed og hovedpine Det er vurderet, at anvendelsen af disse stoffer er acceptabel i de lave mængder, der var tilladt i Danmark før 1997, uanset at nitrat og nitrit kan medvirke til dannelse af ganske små mængder nitrosaminer, som er stoffer, der har vist sig at være kræftfremkaldende i dyreforsøg NO3 - Nitrat CO2 - Karbondioksid. Nitrifikasjonsprosessen Dette er betegnelsen på prosessen som forandrer Ammoniakk om til Nitritt og så igjen til Nitrat. Ammoniakk (NH3) er avfall fra dyrene i karet, det sier seg selv at for mye av dette vil bli giftig for fisken, derfor bør du ha en vanntester for NH3/NH4

Der er dog stor forskel på, hvor meget næring de forskellige planter har brug for, så det gælder om at ramme den rette balance. Hvis du giver planterne for lidt gødning, så trives de ikke, men giver du for meget, kan de tage skade, og du belaster samtidig miljøet. De vigtigste næringsstoffer Planter har brug for 17 forskellige grundstoffer Nitrit og Nitrat i havedammen. I vandet foregår der en konstant forvandlingsproces. Affaldsstoffer fra fisk, planter, foderrester, ect. bliver normalt nedbrudt af bakterier. Under denne proces opstår der en giftig Nitrit, som derefter bliver omdannet til forholdsvis uskadelig Nitrat april 2003: Nitrat - en brik i naturens kredsløb. Nitrat - en brik i naturens kredsløb • Rodzonen • Nedbrydning af planter Bakterier af en type, der kaldes planctomycetes, udfører en proces, som kendes fra rensningsanlæg. Processen kan en anammox-reaktion. Andre bakterier kan under iltmangel udføre denitrifikation, hvor nitrat omdannes til det N2, som er ubrugeligt for de fleste planter NITRAT på 15mg/l er en FIN LAV værdi og du vil når dit filter kører optimalt og afhængigt af dine vandskift og fodring formentlig få højere værdier og du vil blive konfronteret med at skulle vælge en værdi du vil kunne leve med for har du ikke mange planter eller andre metoder til at fjerne NITRAT så er der kun vandskiftene til at. Planter og mikroorganismer, kan reducere nitrat til ammonium for at indbygge det i aminosyrer. Denitrifikation, kan også foregå rent kemisk, når et reducerende stof, fx Fe 2+, reducerer nitrat til nitrit eller til frit kvælstof. Ordet denitrifikation kommer af de- og lat. nitri-, kortform for nitrat, og afledn. af -ficere 'gøre'

populær: