Home

Päävuokralainen alivuokralainen

Erilaiset sopimusvaihtoehdot Yksi päävuokralainen ja alivuokralainen/-laisia . Yksi vaihtoehto on järjestää kimppa-asuminen siten, että yksi asukkaista vuokraa koko asunnon itselleen ja alivuokraa sitten osia asunnosta yhdelle tai useammalle asukkaalle tekemällä jokaisen alivuokralaisen kanssa oman alivuokrasopimuksen. Jos asunnosta alivuokrataan eteenpäin yli puolet, on. Päävuokralainen (asunnon vuokranantajalta vuokrannut vuokralainen) ja alivuokralainen (päävuokralaiselta osan asuntoa vuokrannut) jakavat asunnon hallinnan. Alivuokraus on kyseessä, kun alivuokrattu osa asunnosta on enintään puolet. Mikäli huoneistosta vuokrataan enemmän kuin puolet, kyseessä ei ole alivuokraus Päävuokralainen ja alivuokralainen solmivat keskenään alivuokrasopimuksen, eikä päävuokranantaja ole tämän vuokrasuhteen osapuoli. Vuokralainen saa ottaa hallitsemaan huoneistoon alivuokralaisen ilman vuokranantajan lupaa, mikäli alivuokrauksesta ai aiheudu vuokranantajalle huomattavaa. fi Tässä tapauksessa ehdotetaan, että ilmaisua alivuokralainen käytetään ainoastaan silloin, kun myös omistaja tai päävuokralainen itse asuu asunnossa. EurLex-2 en In this case, it is suggested that the term spare room lodgers only applies when the owner or the main tenant himself also continues to occupy the dwelling

Alivuokrasuhteen osapuolia ovat siten päävuokralainen (alivuokranantaja) ja alivuokralainen. Sen sijaan päävuokranantaja ei ole alivuokrasuhteen osapuoli, eikä hän näin ollen voi esittää vaatimuksia vuokralaiselleen alivuokrasopimuksen perusteella, jonka päävuokralainen on alivuokranantajan roolissaan solminut vuokra ja maksut samassa suhteessa. Päävuokralainen (alivuokranantaja) on velvollinen ilmoittamaan alivuokralaiselle välittömästi saatuaan tietää vuokrankorotuksesta. JNP Oy hyväksyy alivuokralaisen hakemuksen perusteella. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi molemmille osapuolille Opintotukeen asumisjärjestely ei vaikuta kummankaan osalta. 1.8.2017 alkaen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin, joten silloin tulee selvittää oletteko samaa ruokakuntaa vai ette. Pääsääntöisesti päävuokralainen ja alivuokralainen ovat eri ruokakuntaa, joten teillä saattaa olla oikeus hakea omaa yleistä asumistukea

Vuokralaiset ry, kimppa-asuminen vuokra-asunnoss

Päävuokralainen saa vähentää osuutensa päävuokranantajalle maksamastaan kokonaisvuokrasta siltä osin, kun se vastaa hänen käytössään olevaa asunnon osaa. - Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 - › Alivuokralainen ei maksa vuokra Päävuokralainen saa vähentää vuokratulosta vuokraamiseen kohdistuvat kustannukset, kuten sen osuuden päävuokranantajalle maksamastaan kokonaisvuokrasta, joka vastaa vuokralaisen käytössä olevaa asunnon osaa. Esimerkki: Hanna asuu vuokralla 65 m2:n osakehuoneistossa. Hän maksaa huoneistosta vuokraa 1 500 euroa kuukaudessa ALIVUOKRALAINEN Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Sähköpostiosoite Puhelinnumero VUOKRA-AIKA JA VUOKRAN MÄÄRÄ Päävuokralainen on edelleen vastuussa vuokran maksamisesta Espoonkruunu Oy:lle. Päävuokralainen ei saa periä alivuokralaiselta korkeampaa neliövuokraa, kuin hän itse maksaa. Vuokrasopimuksen alkamispäiv Tee alivuokralaisesi kanssa oma vuokrasopimus. Alivuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Olet yhä asunnon päävuokralainen. Et saa periä alivuokralaiseltasi suhteellisesti suurempaa vuokraa kuin mitä itse maksat Hekalle. Alivuokralainen tulee ilmoittaa talonkirjoille

Tuolloin päävuokralainen ja alivuokralainen solmivat keskenään sopimuksen, jossa päävuokranantaja ei ole vuokrasuhteen osapuoli. Jälleenvuokrauksella viitataan sen sijaan tilanteeseen, jossa vuokralainen vuokraa koko huoneiston edelleen yhden tai useamman henkilön käytettäväksi. Finnish: ·principal tenant Definition from Wiktionary, the free dictionar

Huoneiston alivuokraus ja jälleenvuokraus - Vuokraka

 1. Alivuokralainen kuuluu eri ruokakuntaan kuin päävuokralainen, jos he eivät ole avio- tai avopuolisoita tai lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta. Tällöin päävuokralaisen tulot eivät vaikuta alivuokralaisen asumistukeen
 2. Vaikka alivuokrasopimuksen myötä alivuokranantaja ja alivuokralainen jakavat huoneiston hallinnan, viime kädessä päävuokralainen on korvausvastuussa huoneistosta. Esimerkiksi huoneiston vahingoista vastaa edelleen päävuokralainen, vaikka vahingot aiheuttaisikin alivuokralainen. 4
 3. Päävuokralainen ja alivuokralainen solmivat tällöin alivuokrasopimuksen. Päävuokranantaja ei ole tämän vuokrasuhteen osapuoli, eikä siten mukana alivuokrasopimuksessa. Vuokralainen saa ottaa vuokra-asuntoon alivuokralaisen ilman vuokranantajan lupaa, mikäli alivuokrauksesta ai aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa
 4. Alivuokraus Alivuokrauksella tarkoitetaan asumisjärjestelyjä, jossa päävuokralainen ja alivuokralainen asuvat samassa asunnossa. Päävuokralainen on tällöin luovuttanut osan vuokraamastaan huoneistosta alivuokralaiselle asumiskäyttöön vuokranmaksua vastaan. Vastuu vuokra-asunnosta on tällöin päävuokralaisella ja päävuokralaisen vuokrasuhteen päätyttyä, päättyy myös.
 5. Alivuokrauksessa päävuokralainen vastaa Puiston mukaan aina yksin koko asunnon vuokran maksamisesta asunnon omistajalle. - Alivuokralaisen mahdolliset vuokrarästit koituvat aina päävuokralaisen vahingoksi, sillä alivuokralainen on vastuussa omasta vuokranmaksustaan ainoastaan päävuokralaiselle

Alivuokraus Suomen vuokranantaja

Alivuokrauksessa päävuokralainen ja alivuokralainen asuvat samassa asunnossa. Päävuokralainen luovuttaa osan itse vuokraamastaan asunnosta toisen henkilön asumiskäyttöön vastiketta vastaan. Vuokralainen saa luovuttaa enintään puolet huoneistosta toisen käytettäväksi asumiseen ilman. Alivuokrasuhteessa päävuokralainen toimii siis vuokranantajana. Päävuokralainen vastaa huoneiston omistajalle alivuokralaisensa tekemisistä, kuten mahdollisista vahingoista. Alivuokrausta koskevan säännöksen perusajatus on, että alivuokranantaja ja alivuokralainen jakavat huoneiston hallinnan Voiko tehdä alivuokraussopimuksen, kun asunnossa asuu myös päävuokralainen? Kyllä voi tehdä. Päävuokralainen ja alivuokralainen laativat yhdessä alivuokrasopimuksen, jota ei tarvitse toimittaa VAV:lle. Päävuokralainen ilmoittaa alivuokralaisen kiinteistön talonkirjoille huoltoyhtiölle. Yksiöön ei voi ottaa alivuokralaista Asunnon alivuokraaminen on mahdollista. Alivuokraamisella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, jossa vain osa huoneistosta luovutetaan toisen käytettäväksi. Päävuokralainen ja alivuokralainen solmivat keskenään alivuokrasopimuksen, eikä päävuokranantaja eli M2-Kodit ole tämän vuokrasuhteen osapuoli

alivuokralainen - Finnish-English Dictionary - Glosb

 1. Hae asuntoa.
 2. en ei sido asunnon vuokraukseen, mutta on edellytys näytön järjestämiselle ja asuntotarjouksen saamiselle
 3. Päävuokralainen kantaa vastuun. Kannattaa muistaa, että asunnon päävuokralainen on aina vastuussa asumisen velvoitteista. Päävuokralainen vastaa asunnossa asuvista perheenjäsenistään ja vieraistaan. Lisäksi jos esimerkiksi alivuokralainen aiheuttaa asumisellaan häiriötä, varoitus tai häätö kohdistuu päävuokralaiseen
 4. ILMOITUS ALIVUOKRAUKSESTA . Vuokralainen voi ottaa huoneistoon alivuokralaisen. Asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokralainen saa ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa enintään puolethuoneistosta alivuokrauksena tai mu u- toin toisen käytettäväksi, mikäli siitä ei aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä
 5. Ihan mielenkiinnosta kyselen,kuinka kauan alivuokralainen on asunut samassa asunnossa? Alivuokralaisen irtisanomisaika ei voi olla pidempi kuin päävuokralaisen irtisanomisaika jos päävuokralainen irtisanoo sopimuksen vuokranantajan kanssa. Päävuokralainen voi irtisanoa sopimuksen ilman alivuokralaisen hyväksyntää
 6. Asunnon päävuokralainen ja alivuokralainen tekevät keskenään alivuokrasopimuksen. Voit vuokrata asunnostasi toiselle henkilölle korkeintaan puolet. Et tarvitse tähän lupaa omalta vuokranantajaltasi, mutta vuokranantajalle ei saa aiheutua tästä haittaa

Alivuokralaisen ottaminen - Minile

 1. Omistaja Päävuokralainen. kaupungin vuokra-asunto. Päävuokralainen Alivuokralainen. Huoneistotyyppi Huoneiston pinta-ala. h + kk/k m. 2 Asuu vanhempi-en luona Työsuhdeasunto Yhteiskäyttöinen . asunto, solu
 2. Page 1 of 2. Linnaistenhovin Senioritaloyhdistys ry Tehtaankatu 22-24, 08100 Lohja puh. 044 7322 530, 019 322530 SENIORITALO LINNAISTENHOVI ASUNTOHAKEMU
 3. Hallintasuhde ☐Päävuokralainen ☐ Alivuokralainen ☐ Työsuhdeasunto Asumisoikeusasunto ☐ Opiskelija-asunto ☐ Omistusasunto Vanhempien luona ☐ Tuki -, palvelu- tai kriisiasunto ☐ Muu, mikä Asumiskustannukset €/k

 1. Ei kai se kiellettyä ole, mutta päävuokralaisena sitä sitten on kuitenkin itse vastuussa siitä asunnosta. Jos alivuokralainen jättää vuokran maksamatta tai saa asunnossa vahinko aikaan, on päävuokralainen vastuussa niistä
 2. Omistaja Päävuokralainen Alivuokralainen Asuu vanhempien luona Työsuhdeasunto Asuntola Yhteiskäyttöinen asunto Vuokra/yhtiövastike HALLINTASUHDE Muu, mikä? € /kk Sisäänmuuttovuosi MUUT ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT. TULOT JA OMAISUU
 3. alivuokralainen maksaa puolestaan oman alivuokrasopimuksen mukaisen vuokran alivuokranantajalle eli päävuokralaiselle. Vuokranantajan kannalta päävuokralainen kantaa siis riskin alivuokralaisen vuokrista ja alivuokralaisen aiheuttamista vahingoista. Päävuokralainen voi hinnoitella riskin alivuokralaisen vuokraan
 4. VUOKRA-AIKA JA VUOKRAN MÄÄRÄ . Päävuokralainen on edelleen vastuussa vuokran maksamisesta Espoonkruunu Oy:lle. Päävuokralainen ei saa periä alivuokralaiselta korkeampaa neliövuokraa, kuin hän itse maksaa
 5. en korvaa edellisen. Mikäli haluat lisätä asunnon hakemukselle, lisää myös kaikki aikaisempien hakemusten asunnot, joihin haluat edelleen hakea

Päävuokralainen ja alivuokralainen - Kysy Kelasta Fråga FP

Omistaja Päävuokralainen Alivuokralainen Muu, mikä Nykyiseen asuntoon muuttoajankohta Nykyistä edeltäneen asunnon osoite Puuttuvat varusteet MUUT ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT HAETTAVA HUONEISTO Huoneistotyyppi (esim. h+kk/k) Muut toivomukset Hakemukseen tarvittavat liitteet: 1. Todistus tämänhetkisistä tuloista 2. Verotodistu Alivuokralainen ja asumistuki. Olen muuttamassa kahden kaverin (kaikki miehiä) kanssa kolmioon. Itse olisin päävuokralainen ja kaverini olisivat alivuokralaisia. Jos haemme asumistukea, niin kuulummeko eri ruokakuntaan Jos alivuokralainen haluaa muuttaa pois asunnosta, hän voi irtisanoa alivuokrasopimuksensa ja asuntoon jäävät etsivät tilalle uuden vuokralaisen. Käytännössä asukkaiden kannattaa etsiä uusi kämppäkaveri tilalle heti edellisen lähdettyä, koska päävuokralainen vastaa huoneen tyhjillään oloaikanakin vuokranantajalle koko vuokrasta Päävuokralainen vuokranantajan luvalla. Alivuokralainen päävuok­ralaisen luvalla. Vuokralaisella on oikeus käyttää asuntoa yhdessä puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa

Tässä tapauksessa kuitenkin, jos vahingon aiheuttajaksi todetaan alivuokralainen, voidaan soveltaa vahingonkorvauslakia, joka on melko yksiselitteinen. Jos rikot, niin maksat. Päävuokralainen ei ole tässä kohtaa missään välikädessä ANOMUS HUONEISTON ALIVUOKRAAMISESTA . PÄÄVUOKRALAINEN . Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Sähköposti Puhelin . ALIVUOKRALAINEN . Etu- ja sukunimi Henkilötunnu Vuokrat meni ulosottoon mutta koskaan en saanut penniäkään (sillä oli ulosotossa läjäpäin esim. elatusmaksuja). En muuten koskaan edes nähnyt ko. tyyppiä, ostin siis asunnon joka oli vuokrattu ja näytössä tapaamani ok vuokralainen olikin alivuokralainen jne. Jaksamista sulle! ( ) Nykyinen asunto liian pieni / suuri ( ) Nykyisen asunnon kunto / varustetaso puutteellinen ( ) Nykyisen asunnon huono sijainti ( ) Nykyinen asunto liian kallis ( ) Yhteinen asunto puuttuu ( ) Muutto paikkakunnalle uuden työ- tai opiskelupaikan johdost 1. omistaja 2. päävuokralainen 3. alivuokralainen 4. asuu vanhempien 5. työsuhdeasunto luona 6. asuntola 7. yhteiskäyttöinen 8. muu, mikä. asunto Vuokra / yhtiövastike € / kk Sisäänmuuttovuosi 4D. SELVITYS VIIMEISIMMÄSTÄ VUOKRASUHTEESTA Asunnon omistaja Asunnon osoit

Alivuokralainen verotuksessa - Minile

Omistaja Päävuokralainen . Alivuokralainen luona . Asuu vanhempien Työsuhde-asunto Asunnon varustetaso Viemäri Vesijohto : Lämminvesi . Sähkölämmitys . Keskus-/ SisäWC. Kylpy/Suihku . Asunnon kunto Omistaja Päävuokralainen, kaupungin vuokra - asunto Päävuokralainen Alivuokralainen palvelutalo dementiakoti Muu, mikä Nykyiseen asuntoon muuttoajankohta Puuttuvat varusteet (esim. vesijohto, viemäri, hissi, kylpy- tai suihkuhuone); luettelo Vuokra, euroa/kk. Hakemustiedot rekisteröidään Visma L7 -järjestelmään. Tietojen rekisteröinti on edellytys hakemusten käsittelylle. Hakijoiden luottotiedot tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä Päävuokralainen vastuussa vuokranantajalle. Alivuokralainen vastuussa päävuokralaiselle. Vastuu asunnon huolellisesta hoidosta. Yhteisvastuu. Kukin vastaa vain omastaan, paitsi yhteisten.

Omistaako hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva vai ovatko he omistaneet osunto-osakeyhtiötalon osakkeita, asuintalon tai,muun kiinteistön tai osuuden niistä Asuntohakemus. 1. Henkilötiedot: 2. Tulot ja omaisuus: 3. Asunto: 4. A. Tiedot nykyisestä asunnost Jos alivuokralainen itse sanoo sopimuksen irti, irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Jos päävuokralainen irtisanoo alivuokralaisen, irtisanomisaika on yksi kuukausi, jos vuokrasuhde on kestänyt alle yhden (1) vuoden. Jos vuokrasuhde on kestänyt yli yhden (1) vuoden, irtisanomisaika on kolme kuukautta. Vuokraoikeuden siirt Hei, olen alivuokralainen ja vuokra on 519.76 itse maksan 259 ja pää vuokralainen 260.76. Lasku tulee päävuokralaisen nimellä jä hänelle. Mutta jos haluan maksaa vuokran voinko laittaa oman nimeni ja maksan oman osuuteni annettuun tilinumeroon. Eli näkevätkö he sen, olenhan talonkirjoilla

Alivuokralainen ja verotus MuroBB

Oletan että jäät asumaan siinä itse kun puhut alivuokralaisesta. Onnistuu, siinä suhteessa kun asunto on vuokrattu. Eli jos vuokraat 50% asunnostasi, vähennät 50% noista mainituista kuluista • alivuokralainen ja päävuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia. Opiskelijoiden on haettava yleistä asumistukea joko verkkoasiointipalvelussa tai lomakkeella Yleinen asumistuki (AT1). Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyneiden opiskelijoiden asumislisät automaattisesti

HAKEMUS 2 (2) Kangasniemen Vuokratalot Oy Puh. 020 763 9440 (vaihde) www.kangasniemenvuokratalot.fi Keskustie 4 Jouko Ursin puh. 020 763 9442 info@kangasniemenvuokratalot.f Sähköinen asuntohakemus. Hakemuksen täytettyäsi olet mukana asukasvalinnoissamme ja voit saada asuntotarjouksia. Tutustu kohteisiin kotisivujemme kohdassa vuokrakohteet, mistä löydät asuntoesittelyt ja pohjapiirrokset vuokrattavista asunnoistamme Minulla on alivuokralainen kämpässä jonka irtisanoin (sopimus oli tän kuun loppuun hänenkin kanssaan..) Ei ole sitten maksanut vuokraansa, vaikka eilen oli eräpäivä, ja itsellä olisi tänään. Ja päävuokralainen on aina vastuussa koko vuokrasta, jos hän ei sitä maksa, hän voi.

Alivuokraus Helsingin kaupungin asunnot O

vuokralainen: Asunnon tai maa-alueen vuokralle ottanut henkilö. Esimerkiksi: Ali-, päävuokralainen. Mikä on vuokralainen. Mitä tarkoittaa vuokralainen. Ilmainen. ASUMINEN . omistusasunto päävuokralainen alivuokralainen vuokranantajan nimi ja osoite: . vanhempien luona asuntola/hoitokot omistaja päävuokralainen alivuokralainen asuu vanhempien luona työsuhdeasunto asuntola yhteiskäyttöinen asunto vuokra/yhtiövastike sisäänmuuttovuos päävuokralainen. alivuokralainen omistusasunto Siviilisääty naimaton. eronnut kihloissa. leski avio-/avoliitossa. asumuserossa Kotikunta (=kirjoilla) Etäisyys kotipaikkakunnalta Ilmajoelle km Muita asunnontarpeeseen vaikuttavia syitä: Liitteitä ohessa kpl Haettava asunto . yksiö . soluhuon

Omistusasunto Päävuokralainen Alivuokralainen Vailla vakinaista asuntoa Asunnon muu hallintamuoto Asunnon huoneluku h Asunnon valmistumisvuosi Hakemus Miksi haette alennusta asiakasmaksuun? Lääkemenot * HUOM! Liitteeksi mahdollinen maksukattokortti (sairaala, pkl-maksut) Henkilötunnus Asioiden hoitaja/asema Asioiden hoitajan yhteystiedot. Hakemus on voimassa kolme kuukautta, kun olette toimittaneet kaikki tarvittavat liitteet. Liitteet on toimitettava viikon kuluessa tästä päivästä lukien muutaman vuoden päästä lapsilleni, kun he ovat täysi-ikäisiä. Tämä olisi heille turvallinen ja tuttu opiskelijaasunto, ja itse muuttaisin kalliimmalle vuokralle kaupungin keskustaan Erilliset vuokrasopimukset tehneillä kimppakämpän asukkailla on oikeus omiin asumistukiin, ja myös päävuokralainen ja alivuokralainen määritellään eri ruokakunniksi. Kelalle täytyy ilmoittaa, jos muuttaa pois asunnosta, johon saa asumistukea. Muokattu 3.7. klo 10:54. Lisätty yksiön alivuokrausta koskeva tieto

Ota huomioon, että jos asut samassa asunnossa esimerkiksi ystäväsi kanssa, ja teillä on yhteinen vuokrasopimus, silloin katsotaan, että kuulutte samaan ruokakuntaan. Sen sijaan jos toinen teistä on päävuokralainen ja toinen on alivuokralainen, ettekä ole lähisukulaisia, katsotaan, että kuulutte eri ruokakuntaan Omistusasunto Päävuokralainen Alivuokralainen Virka- tai työsuhdeasunto Kerrostalo Omakotitalo/rivitalo Muu, mikä . Huoneiston pinta-al omistaja päävuokralainen. alivuokralainen asuu vanhempien luona. työsuhdeasunto asuntola. yhteiskäyttöinen asunto muu, mikä.

Omistaja Päävuokralainen Alivuokralainen Asuu vanhempien luona Työsuhdeasunto Asuntola Yhteiskäyttöinen asunto Vuokra/yhtiövastike HALLINTASUHDE Muu, mikä? € /kk Sisäänmuuttovuosi MUUT ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT Päävuokralainen Alivuokralainen Oma huone Kerrostalo Ei hissiä, kerros Omakotitalo / Rivitalo Vanhustentalo / Palvelutalo Laitoshoito, mikä Asuu yksin Asuu puolison / omaisten / tuttavien luona, kenen Asuu yhteismajoituksessa Hakija sanottu irti Häätö vireillä Asunnoton Pinta-ala, m2 Huoneluku Keittiö tai keittokomero Ei keitto Kotosalla-asunnot ovat ikäihmisille tarkoitettuja esteettömiä vuokra-asuntoja. Asukasvalinnassa huomioidaan hakijan/hakijoiden terveydentila, omaisuus ja tulot

Mikäli haette yhdessä kimppa-asuntoa, voitte jättää yhteisen hakemuksen, johon merkitsette kaikkien kanssahakijoiden nimet, henkilötunnukset ja tiedot työpaikoista. Työsuhdeasunnossa voi olla vain yksi päävuokralainen sekä yksi tai useampi alivuokralainen Päävuokralainen nimittäin vastaa viime kädessä niin asunnon kunnosta kuin vuokranmaksustakin vuokranantajalleen. Kannattaa muistaa, että alivuokralainen voi itse nostaa kytkintä vauhdikkaammin. Alivuokralaisen irtisanomisaika on ainoastaan 14 päivää Vuokrasopimus on vuokrasuhteen tärkein asiakirja, koska sillä sitoudut vuokrasuhteeseen liittyviin vastuisiin ja velvollisuuksiin Lumo- ja VVO-kodeissa

ROVALAN SETLEMENTTI RY PALVELUASUMISHAKEMUS . Jokkakallion asumispalvelukeskus . Palosalmi-koti . HAETTAVA ASUNTO JOKKAKALLION PALVELUTALO PALOSALMI-KOTI. HAKIJAN /HAKIJOIDEN HENKILÖTIEDO Käsittääkseni päävuokralainen voi majoittaa väliaikaisesti asunnossaan keitä haluaa (pysyvät asukkaat on ilmoitettava) mutta mietin sitä, että miehesi tarvitsee kuitenkin jonkun osoitteen itselleen. Ja jos tuo sinun osoitteesi on ainoa, jonne mies voi siirtää kirjansa, niin sitten.

ROVALAN SETLEMENTTI RY PALVELUASUMISHAKEMUS Jokkakallion asumispalvelukeskus Palosalmi-koti HAETTAVA ASUNTO JOKKAKALLION PALVELUASUNNOT RYHMÄKOTI AINOLA PALOSALMI-KOT päävuokralainen alivuokralainen muu hallintaoikeus, mikä: asuu omaisten luona Yhtiövastike/vuokra €/kk. Sisäänmuuttovuosi . PALVELUASUNNON TARVE (Kohdat 1-4 täytetään tarpeen mukaan) 1. LIIKUNTAKYKY. Ilman apuvälineitä Apuvälineiden avulla, millä Omistaja Päävuokralainen Alivuokralainen Muu, mikä Nykyiseen asuntoon muuttoajankohta. Nykyistä edeltäneen asunnon osoite. Puuttuvat varusteet. MUUT ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT. HAETTAVA HUONEISTO. Huoneistotyyppi 43m² 44,5m² 59,5m² 60m² Muut toivomukse päävuokralainen __ alivuokralainen __ omistusasunto __ muu_ mikä? jos olet vailla asuntoa, niin ilmoita oleskeluosoitteesi _____ Asunnon koko m2 h+k Vuokranantajan nimi Mikä on tilanteesi ja mistä alkaen? hakija Työtön puoliso Työtö

Alivuokraus, jälleenvuokraus ja väliaikainen luovutus

MERIMIESELÄKEKASSA ASUNTOHAKEMUS SJÖMANSPENSIONSKASSAN BOSTADSANSÖKAN. Hakijan henkilötiedot / Personuppgifter Sukunimi (myös entinen) / Efternamn (även tidigare Omistaja Päävuokralainen Alivuokralainen Muu, mikä Nykyiseen asuntoon muuttoajankohta Nykyistä edeltäneen asunnon osoite Puuttuvat varusteet MUUT ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT HAETTAVA HUONEISTO Huoneistotyyppi 43m² 44,5m² 59,5m² 60m² Muut toivomukse omistaja päävuokralainen alivuokralainen asuu vanhempien luona työsuhdeasunto asuntola yhteiskäyttöinen asunto muu. Vuokra/vastike €/kk €/kk. Sisäänmuuttovuosi. Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seika Asuntohakemus 4/4 1. Verotuspäätös ja sen erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta yli 18-vuotiailta henkilöiltä. Mikäli verotuksesta ilmenee, että hakijaruokakunnasta jok

Näin haet A-asukkaaksi. A-yhtiöiden vuokra-asuntoihin haetaan aina kirjallisesti. Haku tapahtuu joko täyttämällä sähköinen lomake (linkit alla) tai paperilomake, jonka saat tulostettua alta löytyvästä linkistä tai voit hakea/tilata A-yhtiöiden toimistosta Omistusasunto Päävuokralainen Alivuokralainen Virka- tai työsuhdeasunto Kerrostalo Omakotitalo/rivitalo Muu, mikä Huoneiston pinta-ala Keittiöm2 Huoneluku ilman keittiötä Keittokomero Ikäihmiselle varattu huonetila: m2 Peruskorjattu vuonna Asunnon varustetaso Rakennusvuosi Viemäri WC Vesijohto Suihku- tai kylpyhuon

päävuokralainen - Wiktionar

Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Hallintasuhde Omistaja Päävuokralainen Alivuokralainen Asuu vanhempien luona Työsuhde-asunto Asunnon varustetaso Viemäri Vesijohto Lämminvesi Keskus-/ Sähkölämmitys SisäWC Kylpy/Suihku Asunnon kunto Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko TULOT. Nykyiset. Päävuokralainen Alivuokralainen Kerrostalo Ei hissiä, kerros_____ Asuu puolison / omaisten / tuttavien luona, kenen Asuu yksin Laitoshoito, mikä Pinta-ala, m² Huoneluku Keittiö tai keittokomero Ei keittiötä Keskuslämmitys Puulämmitys Vesijohto Lämmin vesi WC sisällä Suihku Kylpyhuone Sauna Ei mukavuuksia Lisätietoja asumisest Työasuntovähennyksen voi saada vain vuokratusta asunnosta. Verovelvollisen on oltava vuokrasuhteessa joko päävuokralainen tai alivuokralainen. Vuokranantaja voi periaatteessa olla kuka tahansa. Vuokrasuhteen tulee kuitenkin olla aito. Aidon vuokrasuhteen keskeinen tunnusmerkki on se, että asunnosta maksetaan käypää vuokraa Verohallinnon 1.2.2010 antaman ohjeen Työasuntovähennys verotuksessa mukaan työasuntovähennyksen voi saada vain vuokra-asunnosta. Verovelvollisen tulee olla vuokrasuhteessa joko päävuokralainen tai alivuokralainen. Vuokranantaja voi periaatteessa olla kuka tahansa. Vuokrasuhteen tulee kuitenkin olla aito Päävuokralainen Kerrostalo Alivuokralainen Omakotitalo/rivitalo Muu, mikä Huoneiston pinta-ala m2 Huoneluku ilman keittiötä Keittiö Keittokomero Ikäihmiselle varattu huonetila: m2 m2 m2 m2 Asunnon varustetaso Viemäri Vesijohto WC Suihku- tai kylpyhuone Huoneistokohtainen sauna Rakennusvuos

Usein kysyttyä opiskelijoiden asumisen tuista - kela

 1. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HAKEMUS VANHUSTEN TUETTUUN ASUMISEEN 3 (4) Hakija täyttää Pääasialliset syyt miksi ei voi jatkaa nykyisessä asumismuodoss
 2. omistaja päävuokralainen alivuokralainen muu Vuokra €/kk Vuokra €/kk Vuokranantajan nimi Vuokranantajan nimi KANSSAHAKIJAN ASUNNONTARVE KANSSAHAKIJAN TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA Varallisuuden nykyinen myyn arvo (eur) Varallisuuden nykyinen myyn arvo (eur) Selvitys varallisuudesta.
 3. päävuokralainen alivuokralainen työsuhde asuntola soluasunto asumisoikeusasunto vanhempien luona muu, mikä Nykyiset asumiskustannukset €/kk ( sisältäen esim. vuokra sekä mahdolliset erilliset vesi/lämmitys kulut ) Vuokranantajan nim
 4. omistaja päävuokralainen alivuokralainen pien luona työsuhdeasunto Vuokra/yhtiövastike Sisäänmuuttovuosi 67 8 asuntola yhteiskäyttöinen asunto muu, mikä euroa/kk Nykyinen asunto Kunnan kyllä ei kyllä ei kyllä ei Arava Vapautu
 5. Alivuokralaissuhteessa päävuokralainen ja alivuokralainen asuvat yhdessä. Alivuokralla oleva henkilö maksaa osavuokran päävuokralaiselle, jonka vastuulla huoneiston kunnossapito on. Mainos. ARAVA-ASUNTO - Asunto, jonka rakentamista valtio on tukenut. Yleensä ARAVA-asunnot omistaa kunta

päävuokralainen alivuokralainen asuu vanhempien luona työsuhdeasunto asuntola yhteiskäyttöinen asunto muu, mikä 5. MUUT ASUNNONTARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT (käytä liitettä tarvittaessa). Omistaja Päävuokralainen Alivuokralainen Muu, mikä Nykyiseen asuntoon muuttoajankohta Nykyinen vuokranantaja Puuttuvat varusteet Edellisen asunnon osoite ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT _____ HAETTAVA HUONEISTO Huoneistotyyppi, h+kk/ ( Omistaja ( Päävuokralainen, kaupungin vuokra-asunto ( Päävuokralainen ( Alivuokralainen ( Palvelutalo ( Dementiakoti ( Muu, mikä Nykyiseen asuntoon muuttoajankohta Nykyistä asuntoa edeltäneen asunnon osoit TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 Suupohjan peruspalvelu- liikelaitos- kuntayhtymä Virkailija täyttää Saapunut ___ / ___ 2016 Ensimmäinen hakemu Omistaja Päävuokralainen Alivuokralainen Vanhempien / lasten luona Asuntola Yhteiskäyttöinen asunto Muu, mikä? Selvitys edelliseen: Nykyisen asunnon vuokra/vastike €/kk: Nykyiseen asuntoon muuttovuosi: Allekirjoitus : Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi. Luottotiedot saatetaan tarkistaa, joten allekirjoituksella sen hyväksyn.

Sijoitusasunnon alivuokraus - 7 tärkeintä huomiota

Puistokatu 13, 57100 SAVONLINNA ASUNTOHAKEMUS Puh. (015) 550 110 Hakemus on voimassa 3 kuukautta Fax. (015) 575 6138 Vuokra-asunto Vuokra-asunnon vaiht omistaja päävuokralainen alivuokralainen asuu vanhempien luona työsuhdeasunto asuntola yhteiskäyttöinen asunto muu, mikä Vuokra/vastike €/kk Sisäänmuuttovuosi MUUT ASUNNON TARPEESEEN VAI-KUTTAVAT SEIKAT . TULOT JA OMAISUUS Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä e. Many translated example sentences containing alivuokralaisena - English-Finnish dictionary and search engine for English translations. alivuokralaisena - English translation - Linguee Look up in Lingue HAKIJATALOUDEN TULOT JA OMAISUUS Mikäli hakemuksen liitteenä ei toimiteta todistuksia tuloista, varallisuudesta eikä verotuksesta, tulee tiedot merkitä jo tässä vaiheessa alla olevaan taulukoon

populær: