Home

Udenlandske studerende i danmark statistik

Firdobling af antallet af studerende fra EU - Danmarks Statistik

Efter en markant stigning de senere år er antallet af udenlandske ansøgere til danske uddannelser i år faldet. Antallet af udenlandske studerende, som kommer til Danmark for at studere, synes. tiltrække udenlandske studerende. Det er dog afgørende, om vi er i stand til at fastholde de studerende i beskæftigelse efter endt uddannelse. • Det er især de østeuropæiske studerende, som bliver i Danmark efter endt uddannelse, mens f.eks. skandinaver i højere grad rejser hjem igen DEBAT: Debatten om udenlandske studerende har ofte en negativ klang. Det er rigtig ærgerligt, for de internationale universitetsstuderende er kun en økonomisk gevinst for Danmark, skriver Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter Kan udenlandske studerende få SU? Udenlandske EU-borgere kan få SU i Danmark, hvis de er taget til Danmark primært for at studere, men samtidig har lønnet beskæftigelse på mindst 10-12 timer ugentligt ved siden af studiet 1 Internationale studerende i Danmark 2014, Danmarks Statistik oktober 2015. Der er endnu ikke officielle samlede tal for sommeroptaget 2015, hvor kandidatuddannelserne også er med. 2 Internationale studerende på en hel uddannelse i Danmark 2014, 2015. 3 Her er der kun medtaget den første hele afsluttede uddannelse i Danmark

Der er et stigende antal EU-borgere, der kommer til Danmark for at tage en uddannelse og få SU. Derfor vil uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs nu undersøge, om der er uddannelser, der er blevet et for stort trækplaster for udenlandske studerende Læs også: Udenlandske studerende rejser hjem - kun få finder job i Danmark. DF: Nødvendig prioritering. Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl glæder sig over, at der nu sker noget. Partiet fik i SU-aftalen i 2013 indsat et loft over, hvor meget SU der kan udbetales til udenlandske studerende I studieåret 2008-2009 var der 1.400 flere udenlandske studerende i Danmark, end der var danske studerende i udlandet. Og det er for dyrt for Danmark, mener Videnskabsministeriet, der indtil i år har givet tilskud til alle studerende fra EU Udenlandske studerende på professionshøjskolerne rejser hjem, når de har færdiggjort deres uddannelse, viser en ny analyse. Nu vil uddannelsesministeren tjekke, hvor mange af de udenlandske universitetsstuderende, der bliver i Danmark

30.000 udlændinge får SU Ligetil D

 1. Det er ikke en betingelse for skattefritagelsen, at den studerende umiddelbart før et studieophold i en af staterne var hjemmehørende i den anden stat. Danmark og Israel har den 9. september 2009 indgået en ny overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter
 2. 3.900 ud af de 62.200 personer, der fuldførte en videregående uddannelse i 2014, var udenlandske studerende. Udenlandske studerende er personer, der har haft studie som opholdsgrundlag i Danmark. Hver femte (20 %) af de udenlandske dimittender i 2014 var ikke i befolkningen tre måneder de fuldførte deres uddannelse
 3. I alt har Danmark givet SU-lån for mere end to milliarder kroner til udenlandske studerende, men det er svært at kradse alle pengene ind igen, fremgår det af svaret. De udenlandske statsborgere har sidste år misligholdt SU-gæld for 426 millioner kroner. Det er en stigning på næsten 25 procent på ét år
 4. På disse sider kan du læse mere om nøgletal og statistik for AAU. hvor vi udbyder forskningsbaserede undervisning til danske såvel som udenlandske studerende
 5. DEBAT: Udenlandske studerende debatteres ofte, og her fylder gratisterne for meget. De selvbetalende studerende glemmes. Man bør kigge på det samlede regnskab, fordi de udenlandske studerende kan styrke Danmark, skriver Lykke Friis. Af Lykke Friis Prorektor for uddannelse ved Københavns.
 6. De udgående studerende omfatter alle studerende indskrevet på Aalborg Universtitet, der har gennemført et praktik-, udvekslings-, eller selvarrangeret studieophold i udlandet, hvor den studerende har fået forhåndsgodkendt merit, eller hvor udlandsopholdet er en fastlagt del af uddannelsens studieordning

Mere end fire ud af ti udenlandske studerende forlader Danmark, når de er færdige med en uddannelse taget på dansk SU. EU-reglerne for SU EU-domstolen fastslog i 2013, at studerende fra andre. Hun mener derfor, at det er vigtigt, at grønlandske studerende i Danmark kan få støttende tilbud. Det er vigtigt, at grønlandske studerende har mulighed for at søge hjælp til de udfordringer, der kan opstå, når man er studerende i Danmark. For eksempel praktiske ting, faglige udfordringer eller hjemve Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Det er et højt prioriteret mål for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), at udenlandske studerende, som skal på studieophold i Danmark, får deres opholdstilladelse til studiestart

Tre ud af fire udenlandske ph

 1. Med korte mellemrum dukker spørgsmålet om udenlandske studerende på danske universiteter op i den politiske debat. Mange ser udlændinge, der kommer til Danmark for at studere, som en byrde, dels fordi en del af dem kan få SU, dels fordi de antager, at de fleste forlader landet igen med en kostbar uddannelse i bagagen
 2. Når udenlandske studerende har afsluttet en uddannelse ved et dansk universitet, er det kun meget få af dem, der tager et job i Danmark. Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet for Magisterbladet. Opgørelsen omfatter udenlandske studerende, der tog en afsluttende eksamen på et dansk universitet i 2014. Den viser at
 3. Udenlandske studerende er en gevinst for Danmark. Sådan lyder det fra uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, men faktisk er det kun et fåtal af de udenlandske studerende, der finder arbejde og har en indtægt i Danmark efter endt studium
 4. Som et led i indsatsen vedrørende tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende i Danmark udarbejdede Damvad i 2012 en undersøgelse for den daværende Styrelse for Fastholdelse og Rekruttering, den daværende Styrelse for Universiteter og Internationalisering, Aarhus Universitet og VIA University College af internationale studerendes karriereplaner i Danmark
 5. isteriet til Europaudvalget
 6. Gennem de sidste 15 år har Syddansk Universitet haft en meget stor andel af udenlandske studerende på medicinuddannelsen. Faktisk tjener Danmark i gennemsnit knap en million kroner per.
 7. I praksis har SKAT helt overvejende anset de udenlandske studerende for at have bopæl i Danmark i forbindelse med deres (kortvarige) studier og dermed omfattet af fuld skattepligt. Studieboliger som kollegieværelser, tidsbegrænset fremlejede lejligheder, værelser, bofællesskaber o.l. kunne efter SKATs opfattelse udgøre en bopæl

FAKTA OM UDDANNELSER, STUDERENDE OG DIMITTENDER - minbyherning

 1. Udenlandske studerende, som uddanner sig i Danmark, får som udgangspunkt ingen støtte til opholdet og skal selv finansiere studierne. Der er dog mulighed for at få SU, hvis du som studerende opfylder en række særlige betingelser. su.dk (nyt vindue) SU til udenlandske statsborgere (nyt vindue
 2. Her kan du finde links til relevant statistik om indrejse og ophold. Indeholder de seneste tal for beskæftigede og studerende udenlandske statsborgere i Danmark
 3. Men ikke alle var enige i, at det er et problem, når udenlandske ingeniørstuderende rejser hjem efter de har fået en uddannelse i Danmark. Når vi gerne vil have, at danskere, som studerer i udlandet, vender hjem for at arbejde, så kan vi ikke gøre krav på at beholde de udenlandske studerende
 4. The official subreddit of Denmark. use the following search parameters to narrow your results: subreddit:subreddit find submissions in subreddi
 5. Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant / Application for tax deduction for foreign students or business apprentice. If you send the form as an attached file to an email to Skattestyrelsen, you should first save the file to your own computer before you attach it to the email

Studerende - tal og statistik - Københavns Universite

Videnskabsministeriet har i stilhed strammet kravene for brugerbetaling, så udenlandske studerende uden udvekslingsaftale nu skal betale for at læse i Danmark. Ministeriet sniger brugerbetaling igennem administrativt, mener studerende, rektorer og oppositionen Europæiske og nordiske studerende i. 42 procent af de udenlandske SU-modtagere fra EU/EØS, som er kommet til Danmark mindre end et år før studiestart, forlader Danmark inden for de første to år efter endt uddannelse. Til sammenligning gør det sig kun gældende for tre procent af de danske studerende, der færdiggør deres uddannelse Der tales mere om at begrænse antallet end om at tiltrække og fastholde dem i Danmark. Senest har problemer med inddrivelse af SU-gæld fra udenlandske studerende forplumret debatten. Det er rigtig ærgerligt, for de internationale universitetsstuderende er en økonomisk gevinst for Danmark. Ren overskudsforretning 779.000 kroner Hvis man som studerende fra et EU-land for eksempel har et studiejob på mindst 10-12 timer om ugen, har den studerende ret til både SU og studielån i Danmark. Til gengæld er det svært for den danske stat at få de studerende til at betale deres studielån tilbage

Blandt internationale studerende, som læser en hel uddannelse i Danmark, har 4 ud af 5 haft Danmark som førstevalg, da de skulle vælge et studieland. For ph.d.-studerende gælder dette kun for ca. 3 ud af 5. De internationale studerende har i deres valg af Danmark særligt lagt vægt på, at uddannelses Udenlandske studerende tager i højere grad en uddannelse Danmark. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2008 var der 13.577, mens der i 2010 var 18.131 internationale studerende ved de videregående uddannelser i Danmark. Det betyder, at antallet er steget med 34 procent i løbet af de to år.

FASTHOLDELSE AF UDENLANDSKE STUDERENDE Konklusion Det er vigtigt at have fokus på fastholdelse af udenlandske studerende, fordi; • De er et stort arbejdskraftpotentiale for de danske virksomheder, som højst sandsynligt kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden- Kun knap hver tredje udenlandske dimittend bliver i Danmark efter uddannelsen 24 Konklusion Det er vigtigt at have fokus på fastholdelse af udenlandske studerende, fordi; De er et stort arbejdskraftpotentiale for de danske virksomheder, som højst sandsynligt kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden Kun knap hver tredje udenlandske dimittend bliver i Danmark efter uddannelsen. Specielt udenlandske studerende er. Formålet med et screeningsforløb er, at universiteter m.v. skal kunne vurdere de udenlandske studerendes egnethed til et ph.d.-studium og dermed optage de bedst kvalificerede udenlandske studerende til ph.d.-uddannelsesforløb i Danmark. Potentielle ph.d.-studerende, der skal deltage i et screeningsforløb, og som endnu ikke har afsluttet. Hovedparten af de europæiske studerende i Danmark i 2013-2015 kom enten fra Skandinavien eller Østeuropa, og udgjorde hhv. 33 og 29 pct. af det samlede antal udenlandske studerende i Danmark. Der er flere LVU'ere fra de østeuropæiske lande end fra Skandinavien, der bliver i Danmark og får arbejde, men tilsvarende også flere arbejdsløse Pressemeddelelse / 3. maj 2019. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort, at der afsættes en pulje på fem millioner kroner til fastholdelse af studerende med internationale baggrund, som har taget en lang videregående uddannelse i Danmark

Flere og flere udenlandske studerende vælger at studere i Danmark, og et stigende antal af dem får nu også dansk SU, mens de er her. Det er en udvikling, der bekymrer Dansk Folkeparti. - Det har vi simpelthen ikke råd til, det er jeg nødt til at sige, siger medlem af Folketinget Hans Kristian Skibby (DF) Søgningen til de engelsksprogede universitetsuddannelser i Danmark falder drastisk, viser nye tal. Brugerbetaling og dårlig service skræmmer de udenlandske studerende væk, mener rektore Fra og med indkomståret 2011 fastsættes fradraget til gæstestuderende til samme beløb som personfradraget i personskatteloven § 10, stk. 1. Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, 71.000 kr., så længe betingelserne herfor er opfyldt Denne analyse sætter fokus på udenlandske studerende, der læser på en LVU.6 Analysen beskriver betydningen af studerendes oprindelsesregion og uddannelsesretning, for hvor-vidt de bliver i Danmark og kommer i beskæftigelse. Hovedparten af af de udenlandske studerende kommer til Danmark enten fra Skandinavie

Udenlandske studerende arbejder billigt for SU-hjælp at EU-borgere, der studerer på en uddannelse i Danmark, også kan modtage dansk SU, hvis de arbejder mindst. Selv om antallet af beskæftigede udlændinge i Danmark er steget de seneste år, forlader 40 procent af internationale studerende fortsat Danmark efter endt studie. Danske virksomheder, en minister og en prins gik onsdag på scenen for at inspirere 200 udenlandske studerende til at vælge en karriere i Danmark DTU beviser: Udenlandske studerende er en gevinst for Danmark. Udenlandske studerende er alle pengene værd for Danmark, lyder det fra DTU, der med en ny undersøgelse dokumenterer, at det er en overskudsforretning for Danmark at uddanne udenlandske ingeniørstuderende Danmark er det land i Norden, som tager imod flest studerende fra andre nordiske lande. De studerende kommer særligt fra Norge og Sverige, hvilket længe har skabt grobund for kritik i Danmarks offentlige debat. Nordiske studerende koster Danmark kassen

København. Hvis man som studerende fra et EU-land for eksempel har et studiejob på mindst 10-12 timer om ugen, har den studerende ret til både SU og studielån i Danmark. Til gengæld er det svært for den danske stat at få de studerende til at betale deres studielån tilbage. Det viser tal fra. Antallet af udenlandske studerende fra EU eksploderer På ti år er antallet af udenlandske studerende i Danmark fra andre EU-lande næsten tredoblet, viser nye tal. Uddannelse 18. apr. 2013 kl. 15.3 Når du søger SU til en uddannelse i Danmark, skal du: søge SU i minSU og; udfylde et særligt skema for udenlandske statsborgere, der søger ligestilling med danske statsborgere. Du får adgang til skemaet Udenlandsk statsborger ved at klikke på linket på den kvitteringsside, du får, når du har søgt SU i minSU Historier om udenlandske studerende, der glemmer at betale SU-lån tilbage til den danske statskasse, har i de sidste dage fyldt godt i medierne. Og med god grund. Danmark havde sidste år ca. 80 SU-millioner til gode hos udenlandske statsborgere, som ikke længere er i Danmark. Et beløb, der er steget med 20 millioner på blot to år CBS i tal Nøgletal 2018 Antal studerende 20.422 Antal udenlandske studerende 3.928 VIP personale headcount 633 Antal Ph.d studerende 192 TAP headcount 700 D-VI

Internationale studerende i Danmark — Uddannelses- og

 1. DTU trækker udenlandske IT-studerende til Danmark. Hvis bare 3-5 procent af de udenlandske studerende bliver i Danmark og arbejder efter studiet, kan det betale sig for samfundet at uddanne dem
 2. Dato for udgivelse 21 Feb 2019 09:17 SKM-nummer SKM2019.100.SKTST Myndighed Skatteforvaltningen Ansvarlig styrelse Skattestyrelsen Sagsnummer 18-0702087 Dokument type Styresignal Emneord Studerenderegel, udenlandske studerende Resumé Styresignalet ændrer Skattestyrelsens praksis for, hvornår udenlandske praktikanter og lærlinge opfylder betingelserne for at være omfattet af artikel 20 om.
 3. Fremgang for turismen i Danmark . De udenlandske og danske turister foretog i alt 52,4 mio. overnatninger i Danmark i år 2017, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,8 pct. flere overnatninger end året før. Dermed blev 2017 endnu et rekordår i dansk turism
 4. Udenlandske studerende, som uddanner sig i Danmark, får som udgangspunkt ingen støtte til opholdet og skal selv finansiere studierne. Der er dog mulighed for at få SU, hvis du som studerende opfylder en række særlige betingelser. Læs nærmere om udenlandske statsborgeres mulighed for at få SU

Du er EU-/EØS-statsborger og arbejder i Danmark. Du kan søge om at blive ligestillet med danske studerende og søge SU, hvis du er EU-/EØS- eller schweizisk statsborger. 1) Du er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark ifølge EU-retten og vil fortsætte med at arbejde, mens du studerer Selvom udenlandske virksomheder blev ramt af finanskrisen, så kan vi se på nedenstående figur, at de ikke blev ramt lige så hårdt som de danske. Det betyder at blandt alle arbejdssteder i Danmark, så har andelen af udenlandske arbejdssteder været svagt stigende fra 2006 til 2016 Formålet med statistikken er at belyse danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark, som er foretaget i løbet af en periode, dvs. statistikken er en strømopgørelse. Statistikken er en delmængde af Nationalbankens statistik Betalingsbalancens finansielle poster Boom i udenlandske studerende og arbejdere Det er mange tusind udlændinge, der hvert år skal huske at melde afrejse fra Danmark, hvis de vender hjem. Sidste år kom 41.182 udlændinge til Danmark for enten at studere eller arbejde. Det er fire gange så mange som i 2000, viser tal fra Danmarks Statistik Udenlandske lærerstuderende indtager danske skoler. Ni lærerstuderende fra Canada og Singapore var i fNN Danske skoler er forbilleder i Canada Danske børn lærer af lyst, ikke fordi de bliver testet Eksportsucces: Før smør, bacon og LEGO - nu uddannelse. Uddannelser kan fremover blive et af Danmarks størU

Kurven over udenlandske studerende i Danmark er knækket - TV

 1. I begyndelsen af 2007 kom der ændringer i Udlændingeloven (lov nr. 89) - ændringer, der bl.a. handler om, hvilke uddannelser og kurser der kan danne grundlag for opholdstilladelse i Danmark til elever og studerende fra lande uden for EU
 2. DIS i København er en eftertragtet destination for vores studerende, og de har en naturlig interesse i at lære om Danmark, danskerne, dansk kultur og danske traditioner i forbindelse med deres ophold
 3. Når udenlandske studerende har læst i Danmark, bliver SU-gælden ofte efterladt, så snart de forlader landet. For at komme problemet til livs indførte regeringen sidste år en række initiativer til at inddrive gælden, der hober sig op år efter år. Men efter et år er flere af mulighederne.

Statistikbanken® indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort Udenlandske studerende skylder Danmark 123 millioner. Der bliver ikke afdraget en krone på næsten 40 procent af studielån til studerende fra EU-lande Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og offent-liggør statistiske oplysninger om det danske samfund. På Danmarks Statistik er der et godt overblik til emner som eksempelvis: misbrug, afhængighed, over-vægtige, stress, sygdomme og diagnoser. Gå til Men Et stigende antal udenlandske studerende får først SU og derefter dagpenge, hvis de ikke får arbejde efter eksamen. Den velfærdsturisme skal der sættes en stopper for, mener Dansk Folkeparti. Nej, svarer Venstre og Socialdemokraterne: De udenlandske studerende bliver en gevinst for Danmark, når de kommer i arbejde De udenlandske studerende er med andre ord guld værd for Danmark. Omvendt sætter det deres hjemlande i en negativ situation, hvis for mange af dem ikke vender tilbage igen, forklarer Mads Hedelund: »Det er det, man på engelsk kalder »brain-drain« (hjerne-flugt, red)

Studysea Danmark er en dansk virksomhed som tilbyder gratis studievejledning til dig som gerne vil studere eller i praktik i udlandet. Vi kan hjælpe dig i forbindelse med arrangering af studie- og praktikophold, samt hel uddannelse ved universiteter og virksomheder i udlandet Rekordmange udenlandske studerende tager en hel videregående uddannelse i Danmark, men for mange af dem forlader landet, når de har fået deres uddannelse. Dermed går Danmark glip af kvalificeret arbejdskraft, ligesom vi spilder penge på at uddanne andre landes statsborgere

sig både på registerdata, tal fra Danmarks Statistik og en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 2.353 udenlandske studerende i Danmark. Arbejdsmarkedsforsker på Syddansk Universitet professor Steen Scheuer har gennemført undersøgelsen for LO, og han er ikke i tvivl om, at der foregår omfattende social dumping Mange udenlandske unge i gymnasiealderen kommer hvert år til Danmark for at prøve at bo og gå i skole et år i et andet land. Under deres ophold vil de unge typisk gå i en helt normal, dansk gymnasieklasse og bo hos en dansk familie. Det er disse familier, der i øjeblikket opleves stor mangel på Danmarks Statistik er en selvstændig statslig institution, og en del af Social- og Indenrigsministeriet, med bemyndigelse til at producere dansk statistik. Statistikken anvendes som grundlag for udvikling af demokratiet og samfundsøkonomien Antallet af udenlandske studerende er vokset til 7.653 i 2015. Og - s tadig flere studerende fra fx Rumænien, Litauen, Ungarn, Bulgarien, Polen, Slovakiet, Letland, Spanien, Tyskland, Sverige, Norge kommer til Danmark for at tage en gratis uddannelse samt dansk SU - betalt af de danske skatteborgere

To ud af tre siger, at muligheden for at kombinere fritid og familieliv med en karriere er den primære årsag til, at Danmark er et attraktivt sted at bo og arbejde. Undersøgelsen er lavet blandt 350 studerende fra 65 lande, som alle har læst i Danmark i minimum et år på universitetsniveau - heriblandt flere ingeniører I marts var der et fald på 22,0 pct. i de samlede overnatninger i forhold til sidste år. Udviklingen skal ses i lyset af påsken, der sidste år faldt i marts, mens den i år lå i april. Der var 2,269 mio. overnatninger i marts 2019. De udenlandske turister foretog 0,985 mio. overnatninger i alt, hvilket er 28,9 pct. færre end sidste år Fra 2004 til 2012 steg antallet af østeuropæiske studerende i Danmark med ikke mindre end 1200 procent. Det viser tal, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har beregnet for avisen på baggrund af data fra Danmarks Statistik

Studerende, hvis opholdsgrundlag ændrer sig i løbet af semestret således, at den studerende ikke længere har permanent ophold eller tilsvarende i Danmark, skal betal e studiegebyr fra det efterfølgende semester. Det påhviler den studerende at dokumentere ændrede forhold i opholdsgrundlaget over for universitetet To ud af tre udenlandske studerende udnytter ikke deres uddannelse til gavn for det danske samfund. Selv om uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) i en mail til Ingeniøren fremhæver vigtigheden af, at Danmark har internationale studerende, kræver han antallet skåret ned af økonomiske årsager Udenlandske studerende skylder Danmark 123 millioner. Der bliver ikke afdraget en krone på næsten 40 procent af studielån til studerende fra EU-lande. Det er næsten paradoksalt, at der er sådan et hul i reglerne, siger lektor i EU-ret ved Syddansk Universitet AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, samarbejde, personale, økonomi og bygninger Vi bruger statistik cookies til at indsamle statistik om brugen af hjemmesiden. De data vi indsamler anonymiseres, og vi kan således ikke identificere individuelle brugere. Læs mere i vores cookiepolitik og persondatapolitik. Hvis du ikke ønsker at acceptere statistikcookies, så klik på knappen under skemaet

Danske Universiteter: Udenlandske studerende er en

Dit danske sundhedskort (det gule sygesikringskort) gælder kun i Danmark. Det gule sygesikringskort dækker fra 1. januar 2014 ikke længere uden for Danmarks grænser og altså heller ikke ved arbejdsophold eller længerevarende uddannelsesophold i udlandet. Du bør derfor som studerende i udlandet sørge for at være dækket på anden vis Danske direkte investeringer i udlandet steg med 79 mia. kr. i 2015 til 1.163 mia. kr. ved udgangen af året. Samtidig steg de udenlandske direkte investeringer i Danmark med 29 mia. kr. til 684 mia. kr. Fremgangen i de udadgående investeringer er især drevet af kapitalforhøjelser i etablerede udenlandske datterselskaber

Studerende fra et EU-land, der har et studiejob på mindst 10-12 timer om ugen, har ret til både SU og studielån i Danmark. Selvom studielånene skal betales tilbage, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet ifølge Orientering på P1 , at der i øjeblikket ikke bliver afdraget en krone på omkring 40 procent af studielånene Den udenlandske arbejdskraft arbejder i Jylland og hovedstadsområdet Den udenlandske arbejdskraft fordeler sig over hele Danmark. Men ser vi på kommuneniveau, tegner der sig alligevel et mønster over, hvilke dele af Danmark der er de mest ivrige arbejdsgivere til udlændinge Kun 3 pct. af udgifterne til SU går til udenlandske studerende 3 Figur 1. Fordeling af SU-udbetalinger til studerende på videregående uddannelser Anm.: Se boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik En anden måde at anskue udenlandske studerende på er at se på deres oprindelsesland. I figur 2 er SU Men der er en ret stor sandsynlighed for det, siger direktør i Cirius, Torben Klein. Undersøgelsen udpeger dog også en række barrierer, som Danmark må nedbryde for at få det fulde udbytte af de udenlandske studerende. Mange studerende oplever problemer med at få opholdstilladelse og adgang til arbejdsmarkedet og sociale netværk En undersøgelse fra Momentum - Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev - viser, at de udenlandske studerende på handelshøjskolen CBS gerne vil blive og arbejde i Danmark, når de er færdige med deres studier

Kan udenlandske studerende få SU? / Folketingets EU-Oplysnin

Danmarks Tekniske Universitet vil have politisk opbakning til at hente udenlandske studerende til landet. Udlændingene betaler sig nemlig for Danmark, viser DTU's egne opgørelser. Også erhvervsakademierne ønsker reglerne blødt op Beskrivelse Det er ikke kun danske statsborgere, som skal drage fordel af, at det i Danmark er gratis at uddanne sig. Alle EU-borgere kan uddanne sig gratis i Danmark, og derfor er danske universiteter et populært valg for udenlandske studerende

populær: