Home

Papir affald silkeborg

Oplag af affald, afbrænding af affald, skrotbiler. Papir og pap i samme beholder. Restaffald og madaffald. Annonceringer. Høringer og afgørelser. Silkeborg Kommune offentliggør forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle Åbningstider, Genbrugsplads, Genbrugsø, Silkeborg Forsyning, genbrug og affald Silkeborg Genbrug & Affald optimerer genanvendelsen af Flamingo med fornuft. Ca. 30 tons årligt, eller hvad der svarer til over 60 vognlæs flamingo bliver i dag indsamlet i stedet for at tilgå containeren med brændbart Genbrug affald. genbrug silkeborg. genbrug silkeborg åbningstider. affald og genbrug. affald genbrug. genbrug i silkeborg. glas genbrug. silkeborg genbrug. papir genbrug. silkeborg genbrug og affald

Reno Syd Silkeborg Kommune er medlem af det fælleskommunale affaldsbehandlingsselskab Reno Syd I/S. Selskabet modtager og behandler forbrændingsegnet affald og de-poniaffald, der svarer til de mængder, der er indsamlet i Distrikt Them. Silkeborg Kommune overtager i 2008 afhentning af rest-affald, papir, og stor-skrald til brug for affald, papir/pap, plast el. andet, fast opstillet med tømning eller blot til lejligheden, Skanderborg, Djursland, Randers og Silkeborg eller via vores selskab Miljø Logistik A/S tværregionalt, landsdækkende og resten af Skandinavien Film der fortæller om affaldshåndtering i Danmark. Læs mere om fremstilling og genbrug af papir på www.affald.dk Se og download tømningskalenderen Her kan du selv se og downloade tømningskalenderen, som viser, hvornår dine affaldsbeholdere skal sættes ud til tømning Du er selv ansvarlig for, at dit affald bliver skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør en trussel for andre menneskers sundhed. Vær særligt opmærksom på sikker bortskaffelse af farligt affald og byggeaffald. Farligt affald; Byggeaffal

Papir og pap i samme beholder - silkeborg

 1. Behandling af affald - papir til makulering. Papir til makulering modtages på vores anlæg, hvor det makuleres i et sikkert, aflukket område. Herefter bliver produktet presset i baller og afsat til genanvendelse i returpapirindustrien. Download
 2. affald m.v. af alle borgere i Silkeborg Kommune og kan ligeledes anvendes af virksomheder, der har tilmeldt sig genbrugspladsordningen for erhverv. Genbrugspladsen er i efteråret 2012 udvidet med ca. 2.000 m 2 med aflæsningsområde
 3. fald, papir, pap, plast, metal, glas og restaffald direkte ved dit hus. Du tester fremtidens affaldssortering til Silkeborg Kommune Sorter affald ved dit hus, og spar turen til genbrugs-pladsen Fremtidens affaldssortering Med projektet er du med til at teste, hvordan Silkeborg skal sortere affald i fremtiden. Din mening er vigtig for os
 4. Genbrugspapir Silkeborg - affaldshåndtering, affaldsløsninger, bortskaffelse af affald, brændbart affald, containertømning, containerudlejning, detailbutikker.
 5. Genbrug affald . affald genbrug vejle. genbrug af affald. affald og genbrug. affald genbrug. papir genbrug. genbrug vejle. genbrug silkeborg. genbrug københavn.
 6. Genbrug gavner lokale ildsjæle. Det er ikke kun miljøet, der vinder ved genbrug. Lions Club i Langå har i 2018 støttet det lokale foreningsliv med mere end 300.000 kroner, de blandt andet har tjent på at drive IgenBrug på Langå genbrugsplads

Til pap, papir, plastik, Luftgener forsvandt, da Silkeborg Spildevand fik leveret en PHR16. Image Besteller Se, hvornr de forskellige beholdere bliver tmt Vestbirk Vognmandsforretning ApS tilbyder bortkrsel af affald samt. Lej en container i Horsens, Skanderborg og Silkeborg Silkeborg Forsyning A/S. Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg Tlf.: 89 20 64 00 mail@silkeborgforsyning.dk. Intranet. Kontorets åbningstider: Mandag-tordag kl. 08.00-15.30 Fredag kl. 08.00-14.00 Genbrugspladsernes åbningstider: Se Dit affald. Gå til desktop-udgave Vi er førende inden for affalds- og ressourceindustrien. Rådgivning, indsamling, behandling og afsætning af affald og genanvendelige materialer Almindeligt affald. Foreningens skraldespande er placeret i gården. Foreningens beboere opfordres til at sortere deres affald, så batterier smides i batteri-containeren, pap og papir i de dertil indrettede containere og husholdningsaffald smides i de øvrige containere

Dit affald Silkeborg Forsynin

 1. Det er ikke muligt at købe ekstra sæk til papir- og emballage affald. Har du ekstra meget papir eller emballage affald kan du aflevere dette på kommunens genbrugspladser. Har du så meget affald, at låget på beholderen sjældent kan lukkes, skal ejendommen tilmeldes med en større beholder
 2. Køb Papir Silkeborg - papir, bøger, boghandlere, kontorartikler, køb, salg, affaldssortering, andelsboliger, børnebøger, containere, døgnvagt, affald - firmaer.
 3. Kig på dit affald - det indeholder meget forskelligt! Det giver god mening at sortere dit affald, for det består af forskellige materialer. Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter. Når affaldet bliver blandet sammen, ryger det til forbrænding, og værdifulde materialer går op i røg
 4. Undervisningsmateriale hvor du lærer om affald, genbrug og miljø - for både elever og lærer. Lær om affald, genbrug og miljø - affald.dk Velkommen til Affald.d
 5. Så er Skraldebilen måske noget for dig. Skraldebilen har stor erfaring med sikkerhedsmakulering af både papir og diverse elektronik eller informationer, som du eller din virksomhed ikke ønsker skal havne i de forkerte hænder - og så endda til fordelagtige priser

Silkeborg Genbrug & Affald - EPS - runi

Silkeborg Genbrug & Affald på Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg er reguleret af vilkår for aktiviteterne hørende under listepunkt K211, K212 og K203 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Silkeborg Genbrug & Affald modtager allerede i dag porcelæn og keramik, som kan være forurenet med bly eller andre farlige stoffer Silkeborg Kommune har indført en ny affaldsordning, og afdelingerne har derfor fået nye affaldscontainere. Målet er at sikre, at vi genanvender større mængder af vores affald. Hvad betyder affaldssystemet for dig? Du skal sortere dit affald på en ny måde: - Madaffald - Glas - Metal og plast - Papir og pap - Restaffal Når du trykker på Videre, kommer du til den valgte kommunes side om affald. Accepter cookies. Borger.dk bruger cookies til statistik og optimering af indhold. Hvis du ikke vil acceptere cookies, vælg Nej til cookies. Hvis du accepterer cookies, vælg Accepter cookies eller klik dig. Det er politisk bestemt, at alle private husstande i kommunen som minimum skal have en affaldsbeholder på 240 liter til brændbart affald og en papirbeholder på 240 liter til pap og papir. Beholderen til brændbart bliver tømt hver 14. dag. Beholderen med pap og papir bliver tømt hver 8. uge Næsten alt papir og pap kan genbruges, så det er vigtigt, at vi hjælpes ad med at sortere og indsamle det rigtigt. Derfor har Renosyd lavet en indsamlingsordning for papir og pap. Vi stiller en beholder hos dig og henter den enten én gang om måneden, hvis du bor i byen, eller hver anden måned, hvis du bor på landet

Mindsk tiden du bruger på makulering med op til 98 %, med denne makulator som har automatisk indføring af op til 130 ark på en gang. Auto+ 130X makulerer automatisk op til 130 ark (80 g) eller 140 ark (70 g) til krydsmakuleringsstykker (4 x 40 mm) I fredags fik jeg en lille folder af Silkeborg kommune hvor der står at sovjetkammeraten der står for genanvendelse af affald i Silkeborg Kommune har besluttet at alle i Silkeborg Kommune skal til at sortere deres dagrenovationsaffald i flere kategorier end før.. Før sorterede vi bare i alm. husaffald og papir, nu skal vi sortere i

Affald: Genbrug silkeborg åbningstide

Mester Tidende. Velkommen til selvbetjeningsportalen. Her kan du se de tømmedage der gælder for din adresse, bestille afhentning af forskellige typer affald, samt indmelde manglende tømning. Hvis du har udfordringer med selvbetjeningsportalen, er du velkommen til at kontakte Kundeservice. Indtast din adresse for at finde oplysninger om din affaldsordning Affald ved Trækstien. 15. marts 2018, 12.40. Af Per Bach Pedersen Ansvej 12, Silkeborg. Tjek mulighederne for at komme af med farligt affald i din kommune her. Affalds ABC. Er du tvivl om, hvor noget af dit affald skal hen, kan du søge på specifikke ting her. Husk igen, at det kan variere fra kommune til kommune. Men søgemaskinen hos København Kommune kan give dig en god idé om, hvis noget er eksempelvist farligt affald Velkommen til Faxe Affald A/S I forbindelse med udrulningen af den nye affaldsordning har vi suspenderet den nuværende indsamlingsordning af papir samt SMS-ordningen. Du vil således få tømt din papirbeholder i forbindelse med, at vi udskifter dine gamle beholdere til de nye

Affald, som vi kunne få mere ud af ved at genanvende mere og genanvende bedre. Vi skal frem til i langt højere grad at se affald også som en ressource, der kan genbruges og genanvendes, og væk fra at betragte affaldet som et spildprodukt, skrev daværende miljøminister Ida Auken i oplægget Danmark uden affald (se kilder) Silkeborg Genbrug OG Affald A/S was founded in 2008. The Company's line of business includes the collection and disposal of refuse systems Har du egne affaldsbeholdere, skal du aflevere papir og småt pap i din beholder til genanvendeligt affald. Bor du i boligforening, andelsforening eller lignende, skal du aflevere papir og småt pap i jeres fælles beholdere. Kontakt din boligforening, kolonihaveforening eller udlejer for at få mere information

Fokus 4 - Vi, Silkeborg Kommune som virksomhed, viser vejen; Det skal være nemt, bekvemt og overskueligt at komme af med affaldet på den rigtige måde. Under hvert fokusområde er der indsatsområder og handlinger, der skal udføres. Et vigtigt punkt i planen er, at vi skal genanvende mindst 50 % af det affald, der kommer fra husholdningerne Alt andet affald skal derfor afleveres på lossepladsen eller genbrugsstation. Lejrbål, Sct. Hans Bål og lignende. Lejrbål, Sct. Hans Bål og lignende bål, der ikke har til formål at bortskaffe affald må gerne afbrændes. Det er ikke lovligt at brænde f.eks. haveaffald eller papir, selvom afbrændingen kaldes f.eks. lejrbål Log ind. Sign in now to see your channels and recommendations! Sign in. Watch Queue Queu

Affald silkeborg. silkeborg kommune affald. affald. silkeborg forsyning affald. farligt affald. sortering af affald. affald sortering. afhentning af affald. miljø. Med den kan du nemt komme af med dit miljøfarlige affald og småt elektronikaffald. Miljøkassen er til opbevaring og transport af miljøfarligt affald. Læs mere om miljøkassen i vores brochure Sådan bruger du den nye miljøkasse (pdf) 20. juni på Silkeborg Bibliotek, som fortæller om den nye affaldssortering, og baggrunden for at vi nu skal sortere vores affald bedre. Claus og Christina er også klar til svare på dine spørgsmål, og klæde os alle bedre på til at kunne bruge det nye system rigtigt og uden unødig besvæ Siden oktober har alle aarhusianerne haft som opgave at sortere affald. Blandt andet skal plast, metal og glas sorteres for sig, ligesom pap og papir har sin egen beholder. Aarhus Kommune har nu undersøgt, hvor godt det går. I alt har kommunen undersøgt 12 tons skrald

Johs. Sørensen A/S - Affald - js.d

I fremtiden skal langt mere affald sorteres, før skraldebilerne kommer og henter det. Resultaterne fra forsøg i Sejs og Kjellerup er positive. Så nu skal affald deles i seks kategorier. Silkeborg Kommune har en målsætning om at genanvende mindst halvdelen af alt husholdningsaffald i 2020 Miljøet er altid med i billedet. Udover at være miljøcertificeret, iværksætter vi kontinuerligt nye innovative rutiner til gavn for miljøet og vores kunder.. Langt den største del af vores tonnager sendes ud i verden med skib - så belaster vi miljøet mindst mulig Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det. Hvad sker der med affaldet?: Når papirbeholderne er fyldte, køres de til AffaldPlus' Genbrugsterminal, hvor containerne med fortroligt papir opbevares aflåst indtil makulering Papirindsamling . I danmark forbruger hver husstand ca. 160kg. papir om året. Borgerne i Middelfart Kommune er rigtig gode til at få sorteret papiret fra til genbrug - men i og med flere og flere takker nej til alle eller nogle af de husstandsomdelte reklamer, har vi set et fald i mængderne

Temafilm om papir - affald

genanvende papir og pap. Gamle aviser bliver f.eks. til papkasser, og papkasser bliver blandt andet til æggebakker. PAPIR OG PAP Tørt, rent og uden rester - lægges løst i beholderen, ikke i poser I N G E N P I Z Z A B A K K E R MED LØS HÅND, TAK Pres ikke store stykker pap fast i beholderen NEJ TAK Pizzabakker Gavepapir Mælke- og. Det indsamlede papir køres til papirfabrikker, der omdanner det gamle papir til nyt papir. Processen foregår ved, at papiret opløses i vand og bliver til en grødagtig masse. Massen kan efterfølgende benyttes til at lave nyt papir af. Ved at genanvende papiret, sparer man miljøet for den proces, der kræves for at lave nyt papir af træ 3 1. Ikke teknisk resumé Silkeborg Genbrug & Affald A/S har d. 14. april 2014 indsendt ansøgning om tilladelse til at må modtage sanitet og porcelæn, som indeholder bly eller andre farlige stoffer, samt en revurdering af tabel 1 i den nuværende miljøgodkendelse i forhold til - vilkår til hvor store mængder af de enkelte affaldsfraktioner, der maksimalt må modtages årligt, ønskes.

Se tømningskalender - Odense Renovatio

Affald - borger.d

 1. Affaldsbeholder til fortroligt papir affald Carbi model: 858. Affaldsbeholder til fortroligt papir affald. Designet på denne affaldsbeholder har et smalt indkast og rukolås der sikrer at ingen har adgang til papiraffaldet. 95 ltr. Pris fra: 4095kr. ex. moms & levering (5118.75 kr. inkl. moms) Affaldsbeholder til fortroligt papir affald. 95 ltr
 2. og Affald i Silkeborg Forsyning, der er med til at sørge for, at vi med nye beholdere kan sortere mere af vores affald Det indsamlede papir og pap fra Silkeborg Kommune afsættes til Hart - mann i Tønder, der laver materialet om til æggebakker. Det modtagn
 3. Affald er en vigtig ressource i vores dage, og derfor skal det behandles med omtanke og med de rigtige affaldsløsninger. Du får ofte meget haveaffald eller byggeaffald, hvis du har bygget hus eller anlagt en have, og dertil skal du bruge en container. Affald kan være både organisk og uorganisk
 4. Silkeborg Forsyning - Vand, spildevand, fjernvarme, genbrug og affald I alle byer med mere end 350 husstande i Silkeborg Kommune, indsamles der papir én gang om REQUEST TO REMOVE Papirindsamling - Aalborg Kommune - Renovationsvæsene
 5. Der er mange muligheder for at bortskaffe dit affald. Uanset hvilken mulighed du vælger, er det vigtigt, at du sorterer dit affald inden, så vi kan genanvende og genbruge mest muligt. På Aalborg Forsynings hjemmeside, kan du læse om, hvordan du kommer af med affald. Det kan blandt andet finde oplysninger om: Genbrugspladser; Sorteringsguid
 6. På AffaldPlus' hjemmeside kan du søge i en affalds-abc, der fortæller, hvor du skal gøre af dit forskellige affald. Affalds-abc (nyt vindue) Video: Vi blander ikke dit affald. Når vi tømmer dine affaldsbeholdere op i skraldebilen, sker det i to kamre. Nøjagtigt som du sorterer dit affald i dine affaldsbeholderes to rum
 7. dst stolt med vores unikke kerneydelser: Levering af vand og varme - og håndtering af spildevand og affald. Vores kendetegn er høj kvalitet, effektivitet og miljøvenlige løsninger

Makulering af fortrolige papirer Marius Pedersen A/

 1. Mere end papir. De fleste forbinder makulering med makulering af papir og fortrolige dokumenter, men det er også muligt at få makuleret elektronisk hardware som harddiske, cd'er, disketter og backup-bånd. Det kan du læse meget mere om lige her
 2. Der skal opstilles en beholder på kontoret til hver af de typer affald, som der ønskes at sortere ud i. De mest typiske er pap, papir og papir til sikkerhedsmakulering.Men du kan vælge at sortere i flere fraktioner hvis du har behovet for dette
 3. Robotplæneklipper til haven. Det er ved at være tid til at gøre klar til at indtage haverne og begynder det skønne arbejde i haverne - Du er sikkert en af mange der sidder og venter på at det skønne forår kommer og du kan komme lidt mere ud i den friske luft
 4. Med vores affalds-app (affaldsportal) kan du løse de fleste opgaver omkring din daglige håndtering af affald. Du kan anmelde hvis dit affald ikke er blevet hentet (så vi kan undgå at det sker igen), du kan tilmelde dig en SMS- eller mail-service så du får besked når vi henter dit affald og du kan bestille hentning af storskrald
 5. landsindsamling af affald 1 affaldsindsamling 2018 2 affaldslege - fang skovsvinene! 4 skralde-stratego 6 byt til nyt! 8 bØrnenes reparationsvÆrksted 10 musik med skrald i 12 fra papir til svampe 14 det store affaldsdilemma 16 pÅ pantjagt 18 affaldshierarkiet 20 titel: danmarks naturfredningsforenings affaldsindsamling 201

Genbrugspapir Silkeborg firmaer krak

Hos Pederstrup Vognmandsforretning har vi mange års erfaring som vognmand med containerkørsel og containerudlejning til private, erhverv og det offentlige i området omkring Kjellerup, Viborg og Silkeborg. Vi tilbyder container til leje i forbindelse med affald, jord, grønt affald eller andre ting, som du skal have fjernet fra grunden derhjemme, byggepladsen eller andre steder Sådan finder du en virksomhed, der kan håndtere eller transportere dit affald. Du kan fremsøge en virksomhed uden at logge ind på systemet. Hvis du er i tvivl om affaldsfraktion så vælg Alle. Hvis du søger en virksomhed i en specifik kommune, finder du kun de virksomheder, der agerer i denne kommune

Affald: Genbrug affald - abc-affald

Affald og genbrug Affald, genanvendelse og genbrug. Find affaldshåndbøgerne og læs om den nye genbrugsordning. Selvbetjening. Adgangsforhold. Genbrugscontainer. Genbrugspladser. Affaldstyper. SMS og mailservice. Driftsstatus. Indsamling af dagrenovation er genoptaget. Affaldsplan, gebyrer og regulativ for husholdningsaffal Affaldet videresendes til behandlingsanlæg, hvor det sorteres og nedknuses og indgår i produktion af mineraluldsprodukter til isolering. Materialerne kan i første omgang substituere og indgå som kilde til aluminium og silicium, der indgår i mineraluldsproduktion og indgå som fyldmateriale i øvrigt Er du i tvivl om, hvilken størrelse beholder du har, kan du slå din adresse op via Mit Affald på selvbetjeningssiden, hvor du også kan bestille en anden størrelse og beskyttelsesposer til skraldespanden.Priserne fremgår af prislisten.. Der er fem beholderstørrelser at vælge imellem til restaffald, og en beholderstørrelse til genbrug Affald er ikke bare affald, som vi skal af med, men nyttige ressourcer. Så når du sorterer dit affald, er du med til at sikre, at de mange nyttige materialer, der er i affaldet, bliver brugt igen og igen Selvbetjening og information om affald, genbrug og fjernvarme i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding henter grøn varme op af jorden. Nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding kan forandre varmeforsyningen i Danmark

Sortér dit affald - randers

Uniscrap A/S, Tietgensvej 25, Silkeborg i Silkeborg, Telefon 33 42 72 02 med Kørselsvejledning Uniscrap A/S, Silkeborg, Tietgensvej 25, Silkeborg, Uniscrap løser individuelle affaldsopgaver og tilbyder total Den gør det nemmere for dig at sortere både papir, småt pap, glas, metal og hård plast, mad- og restaffald tæt på din bolig. I februar er der indsamlet: 386 tons madaffald 204 tons glas, metal og hård plast 206 tons papir og småt pap 892 tons restaffald. Det vil sige at 796 tons affald vil blive genanvendt i stedet for at ryge til. Erhverv Hvad tilbyder Odense Renovation dig som erhvervskunde? Se hvad vi henter os dig - og hvad du kan bringe til os på genbrugsstationen

Tømning Af Affald Silkeborg - villagebetween

Bestil afhentning af haveaffald . Du kan selv bestille afhentning af haveaffald og storskrald online her på hjemmesiden - Bestil på Min side Afhentning af haveaffald kan også bestilles p med Silkeborg Genbrug og Affald og Silkeborg Kommune. Econet har været rådgi-ver på projektet. Der er i projektet etableret to parallelle forsøg, hvor de lokalt opstillede kuber er udvidet til at omfatte flere fraktioner. Det ene forsøg er gennemført i de to mindre bysamfund Lemming/Serup i Silke

Affaldssortering Silkeborg Forsynin

 1. Papir Plasthavemøbler Rest efter sortering Stenuld & glasuld Tagpap Til salg i AVVs Butik Trykflasker Træ Tøj og sko Vinduesglas Storskrald Bobler til papir og glas Farligt affald Dagrenovation Lej en containe
 2. Renovationsvirksomhed, Skanderborg, Danmark. Renosyd er dit værdiselskab. Det er vi, fordi vi tror på, at der er værdi i alt det, vi kasserer og smider ud - vel at mærke hvis vi hjælpes ad med at sortere, indsamle og behandle det rigtigt
 3. Affald og genbrug . I Odsherred giver vi affaldet værdi. Hvis du sorterer, sørger vi for, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt. Brug selvbetjeningsløsningen til at tilmelde dig SMS- og e-mailservice, finde svar på, hvilke ordninger, du har ved dit hus/sommerhus og nærmeste.
 4. isterråd har netop vedtaget nye bindende mål for genanvendelse af affald og har dermed lagt kimen til en mere ressourceeffektiv affaldshåndtering i fremtidens Europa
 5. Om Dansk Affald Virksomheden har eksisteret siden1999 og har senest været ejet af selskabet Affaldsregion Nord, der er ejet af Haderslev og Vejen Kommune. Dansk Affald modtager, sorterer og oparbejder affald i form af glas, plast, metal og pap/papir for 750.000 borgere
 6. skolestart 2017 silkeborg Alle indsendte afstandsændringer til dato er også ajourført! tilmeld glemt kort Husk at vælge Justering i Foreningsprogrammet, når I skal opdatere. kløe i armhuler silent hunter 4 /Sekretariate

Storskrald afleveres stykvis, bundtet eller i klare sække. Hver bundt eller sæk må kun indeholde èn type affald for at den efterfølgende aflæsning kan ske uden at sammenblande de forskellige affaldstyper, da det skal genanvendes. Afhentning af 2 affaldstyper (storskrald og haveaffald) samme dag tæller 1 afhentning Silkeborg Kjellerup Bjerringbro Favrskov-Hammel Engesvang-Ikast Ry-Galten Bryrup Voel Flere byer Til kamp mod affald i naturen. 01. november 2016, 13.45. Af Ejvind Rasmussen Frejasvej 106, Silkeborg View Marc Mumm Ekholm's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Marc Mumm has 8 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Marc Mumm's connections and jobs at similar companies Når du har pakket julegaverne op på mandag, ville det måske virke nærliggende at smide julegavepapiret ud i sorteringsskraldespanden til papir. Men det må du absolut ikke gøre. »Vi er lidt nervøse for, at folk, der gerne vil sortere deres affald rigtig godt, kommer til at smide det ud som.

Marius Pedersen A/S Affald er en værdifuld ressourc

Affald - AB Silkeborghu

Blandt de interviewede anvender Horsens, Ringsted og Billund Kommuner papir-poser, imens Hjørring og Silkeborg Kommuner i en forsøgsordning har afprøvet papirposer. Blandt de interviewede i Sverige anvendes papirposer i Stockholm Vatten og i affaldsselskaberne NSR, Sysav og VA-Syd. De anvendte papirposer har typisk en størrelse på 8-9 liter Giv os et praj om affald. Ser du affald ligge og flyde på offentlig vej, sti eller andet område, vil vi meget gerne vide det. Rudersdal Kommune gør en stor indsats for at holde by og natur ren og pæn, men kan ikke være alle steder hele tiden Det er vigtigt, at du sorterer dit affald - affald er fuld af ressourcer. På genbrugspladserne sorterer vi i flere kategorier, og det er vigtigt, at du adskiller papir, pap, glas, farligt affald, plast og metal. Du må godt komme karton i papirbeholderen. Det som er tilbage, er det vi kalder restaffald - det skal i din affaldsbeholder (udendørs skraldespand)

populær: