Home

Mønsted kalkgruber ejer

Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og

Middelaldercentret - Wikipedia, den frie encyklopæd

Der er adgang til området fra Rute 16 Viborg-Holstebro fra byerne Mønsted og Daugbjerg. Ejer Mønsted Kalkgruber ejes af staten ved Naturstyrelsen Kronjylland, mens de øvrige arealer er privatejede. 5. Folder Mønsted Kalkgruber. Folderne kan fås på: Turistkontorer. 6. Oversigtskort . 7. Danien-kal Danmarks ældste kalkmine med en fantastisk historie. Ta' familien med under jorden, i de spændende og atmosfære fyldte minegange, hvor man fornemmer lyden af de hårdt arbejdende minearbejdere, samt skrigene fra flagermus, der blander sig med synsindtryk fra de buede gange og krogede labyrinter Handleplanen for Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal Natura 2000-område nr. 39 beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2021. Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særli Mønsted Kalkgruber er de største sammenhængende kalkgruber i verden med omkring 60 km minegange i op til seks etager. Nogle af gangene er så store som domkirker, mens andre er så lave, at en.

I år 2000 ønskede foreningen fredningen opdateret og moderniseret. Da den tidligere ejer af Mønsted Kalkgruber - to km nordøst for Daugbjerg - lukkede minerne, rejste foreningen også fredningssag for dette sted. Staten købte Mønsted i 1997, og fredningen blev dermed overflødig. I Daugbjerg gik det mere trægt Thingbæk Kalkminer er et nu nedlagt mineområde under Rold Skov, Nordjylland ikke langt fra landsbyerne Rebild, Gravlev og Oplev.. Minerne, som er en del af Rebildcentret, blev erhvervet af billedhuggeren Anders Bundgaard i 1905. I 1926 startede sønnen Christian Bundgaard en egentlig kalkminedrift i Thingbæk Sporet ved Smollerup Kirke Natursti ved Mønsted Kalkgruber, 15 km vest for Viborg. Sti på 3,5 km Den afmærkede rute er ca. 3,5 km lang. Sporet går fra Stoholm Vandrerhjem til Mønsted Kalk-gruber, men det er også muligt at starte ved Smollerup Kirke, som ligger ca. midt på ruten Fredag den 23. oktober holdt Mønsted Kalkgruber rejsegilde på en omfattende restaurering af grubernes bestyrerbolig, boligens økonomibygning og den gamle kalklade. Det skete som led i en opgradering og nyindretning af hele området til en moderne turistattraktion. Projektet skal samtidig skabe plads til flere besøgende, og udføres i et samarbejde mellem Den selvejende institution Mønsted. Få en rundvisning i Mønsted Kalkgruber, der er verdens største kalkgruber med 2 km oplyste gange. Her kan undervises i stedets geologi, kulturhistorie og biologi. I gruberne overvintrer 17.000 flagermus

Minedrift i Midtjylland - Mønsted Kalkgruber

 1. »Med projektet i Mønsted Kalkgruber bidrager vi til at bevare en spændende og væsentlig del af vores fælles kulturarv som et aktiv i vores samtid, så det ikke får lov at blive nedslidt og glemt - det gør folkene bag Mønsted Kalkgruber i forvejen en stor indsats for at sikre, og det arbejde er vi glade for at kunne støtte op omkring.
 2. The Mønsted Kalkgruber museum is intent on preserving the bat population, so much so that they feature a bat counter, noting each bat's entry and exit from the caves
 3. e med 60 km grubegange. Kalk
 4. e, som absolut er et besøg værd. 60 km. gange er her under jorden, hvoraf de 2 km. er oplyste. I 1997 erhvervede Skov- og Naturstyrelsen Mønsted Kalkgruber sammen med ca. 14 ha. jord. Det var først og fremmest for at sikre gruberne som det mest betydningsfulde overvintringssted for flagermus i Europa, men også for at bevare de betydelige.

Mønsted: Der er en minister på gæstelisten, når Mønsted Kalkgruber den 26. juni holder indvielse for to store projekter til i omegnen af 25 millioner kroner. Det er nemlig miljøminister Esben Lunde Larsen (V), der kommer og klipper den røde snor for restaureringen af kalkværkets oprindelige sidebygninger og for et stort. Er stædig og perfektionist. Har et positivt livssyn, og alt for mange interesser, og har derfor stukket næsen i mange forskellige ting gennem tiderne og gør det stadig De jyske kalkværker ejer også bl. a. Mønsted Kalkværk. Der kommer en bestyrer, Anton Jørgensen, der har været på Mønsted Kalkværk. Her begyndte Hjerm Kalkværks storhedstid. Gruberne: I 1893 begyndte man at arbejde under jordoverfladen. Derved dannede man gruberne Da disse tre huse nu er en del af Mønsted Kalkgruber, er hele det historiske fabriksanlæg igen samlet under en ejer. Det giver Mønsted Kalkgruber mulighed for at fortælle og vise historien om et industriforetagende på landet, der nok var præget af hårdt og beskidt arbejde, men samtidig gav levebrød og beskeden velstand til mere end 50. Mønsted kro, en gammel konge privligeret kro som det kun er ganske få af tilbage, her dår du dejlig gammeldags med som er vel tilberedt og der er rigeligt af det, og serveret med et smil på læben. Ejer eller bestyrer du denne ejendom? Gør krav på din registrering gratis, så du kan.

Mønsted Kalkgruber - En endeløs labyrint af minegang

Trolderuterne er støttet af Det Europæiske fælleskab og ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via LAG Skives Aktionsgruppe. Desuden af Friluftsrådet, Skive kommunes Kulturudvalg, Skive Kommunes landsbyudvalg, Kongenshus Mindepark, Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg Kalkgruber og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Mønsted Kalkgruber. Mønsted Kalkgruber og Grønhøj Kro har indgået et samarbejde omkring dagsudflugter. Min. 20 personer Vi tilbyder:. Den billige: Kaffe med kringle, lagkage, museumsbesøg og underholdning på Grønhøj Kro

Mønsted Kalkgruber - tag på opdagelse under jorde

 1. Mønsted Kalkgruber ejer ikke arealet til den nye parkeringsplads. Skitse fremsendt af bygherre er i bilag 3. Udvidelsen af Mønsted Kalkgruber indbefatter bl.a. nogle bygningsmæssige ændringer samt et nyt sidespor til den eksisterende togbane
 2. e - fuld af oplevelser om geologi, flagermus og endeløse
 3. Mønsted Kalkgruber ejer ikke arealet til den nye parkeringsplads. Skitse fremsendt af bygherre er i bilag 3. Udvidelsen af Mønsted Kalkgruber indbefatter bl.a. nogle bygningsmæssige ændringer samt et nyt sidespor til den eksisterende togbane
 4. Mønsted Kalkgruber - Naturstyrelse
 5. Mønsted Kalkgruber - Eranti
 6. Mønsted Kalkgruber søger dygtige håndværkere til renovering
 7. Mønsted Kalkgruber - YouTub

populær: